Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

oktober 2019Monthly Archives

I dag ber me for

5.november 2019

30.oktober 2019

Gudsteneste 10. november. Tema: 9. og 10. bodet

Velkomen til gudsteneste for heile familien søndag 5.november kl 11. Pastor Jens Thoresen vil då forkynna om det 9. og 10. bodet der Gud bevegar seg langt inn i sinnelaget vårt. Eit ordtak seier: «Du er din eigen lukkes smed!» Dette ordtaket står ikkje i Bibelen. Der er det Gud som har teke på seg å gjera oss lukkelege, medan me på vår side har som oppgåve  å gjera andre lukkelege. Når me overgjev oss sjølve og heile vår lagnad til Gud, gjev han oss sitt eige sinnelag. Me seinkar skuldrane, lærer oss å slappa av og prøver ikkje lenger å få tak i alt mogeleg som skal løfta kvaliteten på liva våre, og slett ikkje det som er andre sitt. For det må jo vera uendeleg kjipt å bli lukkeleg på andre sin bekostning. Vel, du får høyra meir om dette viktige emnet på gudstenesta 10. november.

 

 

I dag ber me for

26.oktober 2019

25.oktober 2019

Gudsteneste søndag 27.oktober.

Knut Arve Nordfonn

Velkomen til gudsteneste for store og små komande søndag kl 11. Knut Arve Nordfonn vil tala om det 8.bodet: «Du skal ikkje lyga!». Me har dei siste åra blitt kjent med eit heilt nytt fenomen i media, nemleg «fake news», falske nyhender. Dei florere overalt på nettet, og me veit ikkje lenger heilt kva me kan stola på det som blir sagt og skrive. Gud elskar sanning, les me i Bibelen, og Jesus kallar seg for Sanninga, og skal me vera kristne og følgja Gud i eitt og alt, må me vera ærlege menneske.

7.bodet: Du skal ikkje stela. Pastor Jens Thoresen

Følg med på powerpointen medan du lyttar til talen
7,Bodet

Tale 13.oktober. Roy Godwin. Stord ungdomsskule

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?