Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Neste gudsteneste i Kristkyrkja vert 14.april

Då vil pastor Jens Thoresen tala over Kolossarbrevet 3:1-10. Det er eit uvanleg innhaldsrikt avsnitt både når det gjeld kva me skal tru og korleis me skal leva som kristne.

Påsketalar i Kristkyrkja 2024

Tale 17.mars av Ulf Magne Løvdahl

Som kristne har me lett å måla trua vår, om ho held mål eller ber dei rette fruktene. Men det fører til motløyse. Vår frelse ligg ikkje i kvaliteten på trua vår, men på kvaliteten til Jesus som me trur på. Lytt til Ulf Magne Løvdahl sin frigjerande tale under fellesmøtene med Frelsesarmeen i helga.

Bibelens veg mot nord

Bibelhelg med Ulf Magne Løvdahl 15.-17.mars

Denne helga går Kristkyrkja og Frelsesarmeen saman om å arrangera møter med pastor, forfattar og forlagssjef Ulf Magne Lødahl (bilete over er teke av avisa Norge IDAG) , og me har den store gleda av å ønskja deg velkomen til tre lærerike og inspirerande dagar. 

PROGRAM

Fredag kl 19: Møte med kulturinnslag.

Laurdag kl. 12: Møte med utstilling.

Søndag kl. 12: Gudsteneste

DU ER HJARTELEG VELKOMEN TIL MØTENE!

 

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?