Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Neste gudsteneste blir 30.juni kl 12

Velkomen til oppbygging, lovsong og fellesskap.

Pastor Jens Thoresen forkynner Guds ord. Tekst: Matteus 16,13-20.
Dette er ein sentral tekst som handlar om Jesu identitet og om kva han syslar med for tida.

Vel møtt

Pastor Jens Thoresen

Velkomen til St.Hansfeiring i Frelsesarmeen søndag 23.juni kl 16.

I år er me inviterte til å vera med å feira St.Hans saman med Frelsesarmeen i Vidstensvegen på Leirvik. Der er du velkomen kl 16. Ta med deg grillmat til deg sjølv, og litt i tillegg til folk som skulle dukka opp som ikkje har med seg grillmat. Pastor Jens Thoresen vil seia nokre velvalde ord om døyparen Johannes. Trur det blir interessant.

Tale i Frelsesarmeen 23.juni

Dette er ei nyinnlesing av ein andakt eg heldt i Frelsesarmeen på Stord på St.Hansafta. Tilhøyrarane var lei seg for at det ikkje vart teke lydopptak, difor gjer eg det på denne måten. Å lesa inn andakt utan «publikum» blir litt på ein annan måte, men innhaldet er det same og forma er litt annleis.

Tale 23.juni 2024

Våre bøner er nøkkelen til suksess i Guds rike. Me ber om visdom til dei utanfor slik at dei kan koma seg innafor, og me overtyder dei om krafta i Guds rike med vår venlege haldning og innstilling.

Bibelpodcast

21.juni 2024

Velkomen til gudsteneste 23.juni kl 12

Pastor Jens Thoresen talar over Kolossarbrevet 4,2-6. Det er ein umåteleg interessant tekst som lærer oss mykje om korleis me skal leva for at lyset skal sigra over mørket i oss og rundt oss. Vel møtt!

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?