Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Bøn for ein sjuk, av Martin Luther

Hels den sjuke på denne måten:

«Fred vere med deg, kjære brør/søster, frå Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.»

Be så «Faden Vår» høgt og tydeleg

Avslutt slik:’

«Å Gud, allmektige Far, du har gjennom Jesus lært oss at me skal få alt som me ber om i hans namn, og sagt at du vil utfri oss den dagen me er i naud mår me kallar på deg.
Me, uverdige syndarar, stolar på desse orda dine, og me ber om at du skal vera nådig mot (namn) og stoppa Satans gjerningar i kroppen hans, slik at ditt namn kan få ære og trua vår kan kan styrkast. Amen!»

Repeter denne handlinga 3 gonger per dag i 3 dagar, eventuelt til Gud høyrer bøna og grip inn.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?