Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

DiverseCategory Archives

Gudsteneste søndag 8.august

Frå denne veka er pastoren attende på jobb, og komande søndag startar me opp att med gudstenester. Dety startar som vanleg klokka 11.
Denne søndagen  får du høyra ein tale over den kjende teksten  om «Den bortkomne sonen» i Lukas 15,11-32,  han som drog ut i verda og som angra seg og kom heim att. Det er ei fin forteljing som lærer oss mykje både om Gud som Far , og om kva krefter  som påverkar og driv oss menneske.  Du er hjarteleg velkomen saman med alle dine.

Be gjerne om at me skal få ei fin stund saman.

Bibel og bøn 5.juli

Betraktningar rundt Salme 11,4

Neste års konfirmantar

Til neste år har me to konformantar: Anna Naomi Reinertsen og Louise Nordfonn. I dag presenterte me dei på frilufstgudstenesta, og oppmoda alle i forsamlinga om å be for dei framover.

Det blir friluftsgudsteneste på Sæbø gard komande søndag kl 12

Hei alle saman! No har værmeldinga for søndag endra seg drastisk til det betre, og dermed har me bestemt å ha friluftsgudsteneste på søndag, og me startar klokka 12. Det blir tale og meir til av pastor Jens Thoresen. Vel møtt på den vanlege plassen ved Sæbø gard. Etter gudstenesta vert det grilling og sommaraktivitetar.

Bibel og bøn 16.juni 2021

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?