Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

DiverseCategory Archives

Advent 2023.Dag 9

Gudsteneste søndag 10.desember kl 12

Denne søndagen vil pastor Jens Thoresen undervisa om Kolossarbrevet 1,24-29. Guds ord vil alltid møta motstand i verda når det blir forkynt på rett vis, og av den grunn var apostelen Paulus ofte i fengsel. Men han klaga ikkje. Han såg på vanskane sine som naturlege og som ein naudsynt del av oppdraget. Veldig interessant. Kom og høyr meir om dette søndag den 10. desember.

Fråsegn frå kyrkjelydsrådet: Me støttar Israel

Den 7.oktober gjekk  Hamas til åtak på Israel. Det var eit uvanleg simpelt åtak retta mot forsvarslause, sivile menneske. Det vart ein massakre som kravde minst 1200 menneskeliv, femten gonger så mange offer som det me sjølve opplevde  22.juli 2011 då 77 menneske vart brutalt drepne i regjeringslokala i Oslo og på Utøya. Denne tragedien er den dag i dag eit massiv traume i nasjonen. Me vil som kyrkje markera at me ikkje berre innrømmer Israel ein rett til å… Continue reading »

Dåpssøndag

I går, den 26. november, vart fem ny truande døypte i Kristkyrkja. Alle er mellom våre nye landsmenn. Det vart ei høgtidssam stund både for dei fem, og for alle frammøtte. Etter gudstenesta var det kyllinggryte, kaker, saft og kaffi.

Gudsteneste med dåp

Komande søndag blir det dåpsgudsteneste. Det er fem nye kristne frå Iran og Syria som skal døypast. Tale v/pastor Jens Thoresen. Middag etter gudstenesta. Alle er velkomen.

Tale 19.november

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?