Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Bring forsoning

Vår Herre Jesus Kristus, kor vidunderleg å vita at me har deg som gjetar. Du gav livet ditt for oss.
Gjennom deg er alle syndene våre tilgjevne, og du har gjeve oss det evige livet.
Ditt ord nærer vår ånd, og det er ein lampe som syner oss kor me skal gå.
Du lova at du aldri ville forlata oss eller svikta oss.
Me overgjev oss sjølve i dine hender.
Før oss til dei grøne grasslettene og dei fredfulle vatna.
Forfriska sjelene våre og gje oss kvile.
Før oss på rettferds stigar for ditt namn skuld.
Og når me må gå i dødsskuggens dal, hjelp oss å ikkje bli redde, men stola på at du vernar oss med din kjepp og din stav.
Ja , du sa at du ville dekka bord for oss like framfor augo på våre fiendar, og at du ville salva oss med olje.
Me vil bu i ditt hus og i Fars hus gjennom alle tider!
Tilgje oss for alle dei gongane me har stått deg imot, spotta stemma di og gått på våre eigne egoistiske vegar.
Bring forsoning mellom dei mange flokkane dine, og gjer oss til èin flokk under èin gjetar.
Ta vare på oss og hjelp oss å slå oss i lag med deg for å leita opp dei fortapte, slik at dei også kan erfara din kjærleik, miskunn og omsorg.
Amen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?