Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

desember 2019Monthly Archives

Nyttårshelsing

Godt nyttår 2020
Her kan du lesa om Ari Behn som sette oss alle i tenkeboksen, om Liverpooltrenaren Jürgen Klopp som er så tydeleg med kristentrua si og om korleis Bibelen ser på fenomenet «tid».

Gudsteneste 5.januar

Det blir gudsteneste for heile familien i Kristkyrkja den 5.januar kl 11. Då vil pastor Jens Thoresen tala om dei tre vismennene frå Austerland som kom for å tilbe Jesus og gje han gåver. Desse tre vil for all framtid stå som eit førebilete for alle verdas menneske. Vel møtt til ei fin stund i kyrkja.

Pastor Jens Thoresen

Julehelsing frå Kristkyrkja

Julehelsing 2019

Bønnebulletin

26.desember 2019

Julafta: Familiegudsteneste kl 15.00

Jula handlar om Jesus, og strengt tatt berre om han. Me samlast på julafta kl 15 for å tilbe Han. Me les i Filipparbrevet at han såg på oss menneske som meir umistelege enn himmelens glede, og difor kom han og vart vår bror for å frelsa oss frå alle våre synder ved å ta på seg vår dom. Han fortener vår hyllest. Velkomen til alle. Det blir sang av store barn og små barn, hornemusikk, andakt av Knut Arve Nordfonn og så synd me nye og gamle julesongar saman.

Tale 15.desember. Marit H Aas. Tema: Salme 33:12

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?