Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

juni 2021Monthly Archives

Betraktningar rundt Salme 11,4

Neste års konfirmantar

Til neste år har me to konformantar: Anna Naomi Reinertsen og Louise Nordfonn. I dag presenterte me dei på frilufstgudstenesta, og oppmoda alle i forsamlinga om å be for dei framover.

Det blir friluftsgudsteneste på Sæbø gard komande søndag kl 12

Hei alle saman! No har værmeldinga for søndag endra seg drastisk til det betre, og dermed har me bestemt å ha friluftsgudsteneste på søndag, og me startar klokka 12. Det blir tale og meir til av pastor Jens Thoresen. Vel møtt på den vanlege plassen ved Sæbø gard. Etter gudstenesta vert det grilling og sommaraktivitetar.

Bibel og bøn 16.juni 2021

Stig Magne Heitmann til Kristkyrkja 20.juni kl 11.

Komande søndag, den 20.juni vil du ha gleda av å høyra på Stig Magne Heitmann,  ein av dei flinkasnte og mest kunnskapsrike kristne forkynnarane i Noreg. Han er per i dag seniorrådgjevar i Opne Dørar, og eldste i Kristkirken i Bergen.

Bibel og bøn. «Elvar av levande vatn»

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?