Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

februar 2019Monthly Archives

«Gåten om korset», påskekonsert med Garness i Stord kyrkje 4. april kl 19.30

Påskekonserten har tittelen «Gåten om korset» – med tre perspektiver i sangene.

– For det første skal de være fortellinger om personer som møtte Jesus i hans siste uke. For det andre skal de ha i seg et ekko fra den lidende kirke og de som betaler en pris for å tro på Gud. For det tredje skal de romme vår tro og vårt liv i dag, sier Jostein Ørum.

Jesu lidelse

For noen år siden skrev Ørum boken «De som så ham», om 40 mennesker som opplevde Jesu siste uke sammen med ham.

– Men jeg ble ikke helt ferdig med historiene. Etter hvert som jeg har fått møte mange mennesker fra den lidende kirke, hørte jeg også mer og mer deres stemmer i Jesu lidelseshistorie. Og så ble dette til et knippe påskesanger om både Jesu siste uke og om oss som tror i dag. Stefanusalliansen tente på ideen, og da Garness også ville være med, var vi i gang, sier Ørum.

– Det er litt rart å oppleve at de små ordene jeg legger i hendene på Garness plutselig får vinger. Så snart jeg hører dem synge ordene, er de ikke mine lenger, og jeg tenker: Har jeg skrevet det?

– Hva håper du folk sitter igjen med?

– At Jesus Kristus er en Gud for både langfredag og påskedag og alt imellom, og at akkurat det er en tro som tåler alt. Og at kirken i verden er større enn vi trodde: Det finnes mange som har en høy omkostning ved å kalle seg kristen.

 Billettar kan kjøpast på denne nettsida: https://www.stefanus.no/g%C3%A5ten/

Gudsteneste 3.mars. Jesus openberrar seg for disiplane sine

Komande søndag skal eg tala over Matteus 17,1-8, då Jesus synte sin eigentlege identitet for tre av sine næraste vener. Han vart forvandla for augo deira. Det var som om kvardagskleda vart forvandla til skinande besteklede, og Jesu guddom vart veldig synleg for dei. Historia har både lærerike og lystige poeng som du får med deg om du stiller til start.

Det vert nattverd og medlemsopptak.

Tale søndag 17. februar. «Ein såmann gjekk ut får å så…»

Bli kjent med Gud, del 2

Gudsteneste søndag 17. februar, Såmannssøndagen

Søndag blir det gudsteneste  for heile familien kl 11.  Talar: Pastor Jens Thoresen. Tema for gudstenesta blir  «Ein såmann gjekk ut for å så…..». Bibelen er Guds ord. Dette ordet er livgjevande og skapande. For oss er to ting viktige: At me tek imot Guds ord på ein rett og skikkeleg måte, og deretter at me sår det ut med raus hand. Dette skal me snakka om på søndag. Og så skal me ta opp ein kollekt til Det norske bibelselskapet. Dei gjer eit imponerande og viktig arbeid over heile verda, og i år er det snakk om å støtta bibelspreiing på Cuba. Vel møtt!

Seminar med Øivind Benestad 9. februar, tale 10.februar

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?