Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Blog Archives

Fråsegn frå kyrkjelydsrådet: Me støttar Israel

Den 7.oktober gjekk  Hamas til åtak på Israel. Det var eit uvanleg simpelt åtak retta mot forsvarslause, sivile menneske. Det vart ein massakre som kravde minst 1200 menneskeliv, femten gonger så mange offer som det me sjølve opplevde  22.juli 2011 då 77 menneske vart brutalt drepne i regjeringslokala i Oslo og på Utøya. Denne tragedien er den dag i dag eit massiv traume i nasjonen. Me vil som kyrkje markera at me ikkje berre innrømmer Israel ein rett til å… Continue reading »

Informasjonsmøte om The Send 2023

I dag kom Halvor Lindal, Erlend Seglem, Linn Magritt Jansen Bru og Vigdis Deborah Håland til Stord for å orientera om The Send (misjonskonferanse for ungdom) som skal arrangerast i IMI-kirken i Stavanger laurdag den 10.juni. Erfaringane frå fjorårsarrangementet i Telenor Arena i Oslo var svært gode, og dette året blir det desentralisert med arrangement i Oslo, Kristiansand og Stavanger. Alle dei store misjonsorganisasjonane stiller seg bak The Send i år som i fjor. Arrangementet varer heile dagen med forkynning,… Continue reading »

«Den himmelske mann» til Stord laurdag 21.september

Den 21.september får Stord for tredje gong besøk av broder Yun, den kinesiske kyrkjeleiaren som ein gong fekk tilnamnet «Den himmelske mann». Broder Yun er sjølve symbolet på den kraftige forfølginga mot kristne som me var vitne til i landet frå 1970-årene og fram mot år 2000, ei forfølging som dessverre dei siste par åra har teke seg kraftig opp att. Yun vart fødd i ein barnerik familie i Henan-provinsen på slutten av 1950-talet, og vaks opp i ei tid… Continue reading »

Ære og skam! Tankar om Stord Pride 15.september. Av pastor Jens Thoresen

Eg kvir meg til å skriva dette innlegget. Mange vil mislika det, og nokre bli sinte. Det får våga seg. 15.september skal det vera Pride-parade på Stord, og Gud sørgjer. Ikkje fordi han er fornærma, men fordi han elskar oss, og fordi han veit at det einaste som kan gjera oss lukkelege er at me følgjer han og er lydige mot hans bod.  Men no hyttar me knyttnevane våre mot han, og bed han om ikkje å blanda seg inn… Continue reading »

Strålande helg på Solgry

Kristkyrkja fekk  på alle måtar ei strålande helg på Solgry. Maks vær og hyggjeleg fellesskap med endelaust mange kjekke aktivitetstilbod for store og små. Det vart naturlegvis mest bading og go-cartkøyring, men også mykje anna. Godt humør over heile fjøla. Og Gud var med oss. Han tala med oss og rørte ved oss. Desse Solgryhelgane er gull verd for kyrkjelyden. Her er nokre bilete frå det som skjedde.          

Vellukka Godhet Stord 2018

Godhetsveka er historie. Me fekk ferdiggjort omlag 20 oppdrag. 6 bestillingar måtte me seia nei til, anten fordi dei var for store, eller fordi me ikkje rakk dei. Ein var dei beste effektane av Godhetsveka er nok den gleda alle aktørar sit att med etter godt gjort arbeid. Dei erfarer Jesu ord om at «min mat er å gjera hans vilje som har sendt meg.» Her er ein biletkavalkade som viser noko av det som skjedde denne veka:   Ein velfortent… Continue reading »

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?