Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Blog Archives

Inspirerande nasjonal bønnekonferanse på Stord

Frå første minutt på konferansen sette Den Heilage Ande lovsongstonen. Kjetil Olsen leida eit team av drivande dyktige musikarar og songarar som gjennom helga løfta forsamlinga i heftig lovsong. Elles var konferansen prega av inderleg bøn, mektige syn, innsiktsfull forkynning og mengder med profetiske ord. Ranja er bøneleiar i Nasaret. Ho hadde ein sterk profetisk vinkling på dei to talane sine. Interessant å lytta til. Ole Petter Erlandsen hadde eit solid føredrag om den umiddelbare positive effekten som me kan… Continue reading »

Profetisk bønevandring på Moster 26.mai

Dagen starta med nattverd på kyrkjebakken utanfor Moster gamle kyrkje. Kyrkja var open slik at alle som ville kunne gå inn og sjå. Så samla alle seg ved kongesteinen for å be mot aust, som det står i kristenretten. Der las Alv Magnus også opp ei fråsegn på vegne av oss på bønekonferansen der me fråseier oss retten til å leva for oss sjølve i den tida som er att for oss. Pastor Jens Thoresen forretta nattverden for rundt 150… Continue reading »

Fråsegn frå kyrkjelydsrådet: Me støttar Israel

Den 7.oktober gjekk  Hamas til åtak på Israel. Det var eit uvanleg simpelt åtak retta mot forsvarslause, sivile menneske. Det vart ein massakre som kravde minst 1200 menneskeliv, femten gonger så mange offer som det me sjølve opplevde  22.juli 2011 då 77 menneske vart brutalt drepne i regjeringslokala i Oslo og på Utøya. Denne tragedien er den dag i dag eit massiv traume i nasjonen. Me vil som kyrkje markera at me ikkje berre innrømmer Israel ein rett til å… Continue reading »

Informasjonsmøte om The Send 2023

I dag kom Halvor Lindal, Erlend Seglem, Linn Magritt Jansen Bru og Vigdis Deborah Håland til Stord for å orientera om The Send (misjonskonferanse for ungdom) som skal arrangerast i IMI-kirken i Stavanger laurdag den 10.juni. Erfaringane frå fjorårsarrangementet i Telenor Arena i Oslo var svært gode, og dette året blir det desentralisert med arrangement i Oslo, Kristiansand og Stavanger. Alle dei store misjonsorganisasjonane stiller seg bak The Send i år som i fjor. Arrangementet varer heile dagen med forkynning,… Continue reading »

«Den himmelske mann» til Stord laurdag 21.september

Den 21.september får Stord for tredje gong besøk av broder Yun, den kinesiske kyrkjeleiaren som ein gong fekk tilnamnet «Den himmelske mann». Broder Yun er sjølve symbolet på den kraftige forfølginga mot kristne som me var vitne til i landet frå 1970-årene og fram mot år 2000, ei forfølging som dessverre dei siste par åra har teke seg kraftig opp att. Yun vart fødd i ein barnerik familie i Henan-provinsen på slutten av 1950-talet, og vaks opp i ei tid… Continue reading »

Ære og skam! Tankar om Stord Pride 15.september. Av pastor Jens Thoresen

Eg kvir meg til å skriva dette innlegget. Mange vil mislika det, og nokre bli sinte. Det får våga seg. 15.september skal det vera Pride-parade på Stord, og Gud sørgjer. Ikkje fordi han er fornærma, men fordi han elskar oss, og fordi han veit at det einaste som kan gjera oss lukkelege er at me følgjer han og er lydige mot hans bod.  Men no hyttar me knyttnevane våre mot han, og bed han om ikkje å blanda seg inn… Continue reading »

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?