Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Jens ThoresenAuthor Archives

Neste gudsteneste blir søndag 10.desember kl 12

Denne søndagen vil pastor Jens Thoresen undervisa om Kolossarbrevet 1,24-29. Guds ord vil alltid møta motstand i verda når det blir forkynt på rett vis, og av den grunn var apostelen Paulus ofte i fengsel. Men han klaga ikkje. Han såg på vanskane sine som naturlege og som ein naudsynt del av oppdraget. Veldig interessant. Kom og høyr meir om dette søndag den 10. desember.

Dåpssøndag

I går, den 26. november, vart fem ny truande døypte i Kristkyrkja. Alle er mellom våre nye landsmenn. Det vart ei høgtidssam stund både for dei fem, og for alle frammøtte. Etter gudstenesta var det kyllinggryte, kaker, saft og kaffi.

Gudsteneste med dåp

Komande søndag blir det dåpsgudsteneste. Det er fem nye kristne frå Iran og Syria som skal døypast. Tale v/pastor Jens Thoresen. Middag etter gudstenesta. Alle er velkomen.

Tale 19.november

Gudsteneste søndag 19.november kl 12

Pastor Jens Thoresen talar over Kolossarbrevet 1,15-20. Dette avsnittet handlar om Jesus, kven han var, om hans identitet om du vil. Det er eit veldig spennande tema i kristendomen. Ein gong spurde Jesus læresveinane sine: «Kven seier folk at Menneskesonen er?» Han fekk mange ulike svar på det spørsmålet. «Men de, kven seier de at eg er?» Då svara Peter: «Du er Messias, den levande Guds Son.» Og Jesus anerkjente dette svaret og sa: «Dette har ikkje kjøt og blod openberra for deg, men Far min i himmelen.»

Bibelpod. 13.nov 2023

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?