Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Jens ThoresenAuthor Archives

Bibelrefleksjon 19. mai 2018, Lukas 3,7-14

180519 Lukas 3,7-14

Godhet 2018

Godhet 2018 nærmar seg fort. 28.mai startar me opp, og dersom du vil vera med, eller dersom du treng hjelp med noko, ta kontakt. Det kan du gjera på www.godhet.no  (følg innstruksen), eller du kan bruka mailadressa godhetstord@gmail.com. Telefon: 47415864.
På bilete ser du årets styre. Frå venstre: Jarle Steinsland, Knut Vikestrand, Marit Helene Aas og Jens Thoresen (i kneståande). Torill Myhre var ikkje til stades under fotosesjonen.

Friluftsgudsteneste pinsedag

Søndag blir det friluftsgudsteneste på friområdet ved Sæbø gard, og etter gudstenesta blir det grilling. TA MED GRILLMAT. Pastor Jens Thoresen skal tala om Den heilage ande og hans gode verknader på liva våre. Vel møtt, store og små. GUDSTENESTA STARTAR KLOKKA 12.

Dagens bibelrefleksjon: Tankar rundt Kristi himmelfart

180510 Kristi himmelfart

For folk flest er Kristi himmelfartsdag ein fridag. For dei fleste kristne er han også det. Men for alle betyr denne dagen alt. Lytt til dagens refleksjon.

Gårsdagens bibelrefleksjon

180509. Johannes døyparen står fram

Gudsteneste 13.mai.


Søndag 13.mai er det Knut Arve Nordfonn som skal tala på gudstenesta i Kristkyrkja, og han kjem til å tala over kor viktig det er for oss kristne å vera eitt, og kva som skal til for at me skal bli det. Teksten hans er Efesarbrevet kapittel 4 vers 3-4. Me som bur i Noreg har gode forutsetningar for å forstå dette, me som set solidaritet som ein av dei viktigaste verdiane i samfunnet. Dette er tankar som har festa seg i oss etter hundreår med kristen påverknad, for det var Gud som på pinsedagen lanserte tanken om einskap på tvers av alle ulikskapar. Vel møtt til i Kristkyrkja søndag 13.mai kl. 11. Det blir søndagsskule, lovsong, nattverd og mykje meir.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?