Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Jens ThoresenAuthor Archives

Gudsteneste 9.august

Komande søndag, den 9.august, har me gleda at å invitera deg til gudsteneste i Bjellandsvegen kl 11. Det er pastor Jens Thoresen som skal tala, og teksten hans er Lukas 5,27-32. Denne teksten handlar om då Jesus kalla tollaren Levi til å følgja han, og om Jesus som ven av syndarar og tollarar. For det er det han er. Vel møtt til gudsteneste på søndag.

Bibelrefleksjon

Bønebulletin 3.juli

5.juli2020
3.juli2020

28.juni. Pastor Jens Thoresen talar over 1.Kor.9,24-27

Gudsteneste 28.juni kl.11

Pastor Thoresen med kaffikoppen på Lundarstølen

Komande søndag vil pastor Jens Thoresen tala over teksten i 1.Korintarbrev 9,24-27. Apostelen Paulus skriv her om korleis han disiplinerer kroppen sin slik at han ikkje blir distrahert i tenesta og i hans vandring mot himmellandet. Det er tydeleg at han vil fortelja oss at ingen når fram til målet utan å disiplinera seg ved å føreta radikale val. Men kva dette vil seia for den enkelte av oss, skal du få høyra meir om på søndag. Vel møtt!

Bønebulletin 22.juni

Bønebulletin: 22.juni2020

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?