Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

DiverseCategory Archives

Gudsteneste søndag 18.mars

Søndag er det Knut Arve Nordfonn som skal tala. Teksten han har fått er Salme 2 frå Det gamle testamentet, ei salme som er svært så dagsaktuell. DET blir VELDIG interessant.

Så skal me ha vårt vanlege gudstenesteprogram, men denne gongen avsluttar me med kaffi, rundstykker og anna godt. Vel møtt med alle dine. Me startar kl 11.00

Gudsteneste søndag 11.mars

På gudstenesta søndag kl 11 vil pastor Jens Thoresen tala om Guds familie. Eit fantastisk spennande og viktig emne som vil endra liva våre radikalt om me får tak i kva Gud seier oss om dette i Bibelen. Det blir søndagsskule for dei små.

Velkomen til eit herleg fellesskap om Guds ord, bøna og Herrens lekam og blod.

Gudsteneste 4.mars kl 11.

På gudstenesta søndag vil Marit Helene Aas tala over emnet: «Og dei heldt seg trufast til læra åt apostlane…», eit tema henta frå Apostelgjeringane 2,42.  Elles blir det korsong, lovsong,  søndagsskule, nattverd og forbøn. Vel møtt med heile familien til eit varmt og styrkande fellesskap.

Ole Petter Livden talar på gudstenesta søndag

På gudstenesta komande søndag får me Ole Petter Livden på besøk. Ole Petter Livden er ein herleg fyr frå Bergen som for tida jobbar i Åpne Dører. Me har all god grunn til å gle oss til å møta og lytta til denne mannen. Vel møtt til alle søndag kl.11.

Tale i Salem 11.februar. Emne: Å leva med Gud i kvardagen

Veldig kjekt og inspirerande å vera i lag med indremisjonsfolket i Salem på Moster på føremiddagsmøte i dag. Flott forsamling i eit moderne, stort og tenleg hus. Pastor Jens Thoresen talte om å leva med Gud i kvardagen, og denne talen kan lasta ned og høyra ved å klikka på linken under bilete. 

http://www.mediafire.com/file/mgbdscyg6nixag5/J._Thoresen._%C3%85_leva_med_Gud_i_kvardagen._Salem_11.feb_2018..mp3

Gudsteneste i Salem på Moster 11. februar

Søndag 11.februar reiser Kristkyrkja på besøk til Salem på Moster. Der skal pastor Jens Thoresen tala om «kvardagskristendom». Alle som har lyst å vera med, er velkomen til det. Om nokon treng hjelp å finna fram, køyrer med frå Texaco på Heiane kl. 10.20. Vel møtt i Salem klokka 11.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?