Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Simon frå Kyrene

Påske i Kristkyrkja

 

Påska er ei tid då me kan gå skikkeleg nært inn på dei aller mest sentrale hendingane i historia, Jesu liding, død og oppstode, og me kan stoppa opp og spørja oss sjølve kva betydning dette har for oss. Det skal me gjera også i Kristkyrkja.

LANGFREDAG kl 11

1.PÅSKEDAG kl 12 (gratis frukost kl 11).

Vel møtt til store og små!

Bli kjent med Gud, del 14. Jesus II

Gudsteneste palmesøndag

14.april er det palmesøndag. Då vil Marit Helene Aas tala over Matteus 21,1-11. Palmesøndag rommar både ein feststemning hos Jesu disiplar og eit vemot hos Jesus sjølv.  DEI trudde at tida var inne for eit gjennombrot for Guds rike, og dei tenkte at Jesus var komen for å setja seg på Davids kongsstol. Men Jesus visste at palmesøndag var starten på ei veke med konfrontasjonar, svik, radikale oppgjer, intens bønekamp, arrestasjon, avhøyr, pisking og krossfesting. Difor dette vemotet.

Velkomen til gudsteneste for heile familien!

 

Tale 7.april. Pastor Jens Thoresen. Salme 126

Salme 126

For å samkjøra lyd og bilete, må du opna sida i ei ny fane, slik at lyden kjem i ei fane og lysbileta i den andre. Då kan du lett følgja med på lysbileta under talen.

Gudsteneste søndag 7.april

Komande søndag er du hjarteleg velkomen med familien din til gudsteneste klokka 11. Pastor Jens Thoresen vil tala om kor fantastisk den Gud er som me trur på. Av og til blir livet veldig flokete, og me kan koma i situasjonar der me ikkje ser nokon utveg. Me må berre be til Gud. Men det er ikkje lite. For når tida er inne grip han mektig inn og løyser opp i det heile, og han løyser oss ut. Det skal me snakka om på søndag. VEL MØTT! 

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?