Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Neste gudsteneste blir 31.mars.

På gudstenesta søndag 31.mars vil pastor Jens Thoresen undervisa ut frå Salme 122. Det er ei salme som israelittane sang medan dei tre gonger om året gjekk opp til Jerusalem for å feira påske, pinse eller lauvhyttefest. Desse salmane handlar om verdien av fellesskapet mellom truande menneske, og om Guds store truskap mot barna sine. Det vil naturlegvis bli reflektert i talen søndag. Vel møtt til alle!

Bli kjent med Gud, del 9. Omvending

Gudsteneste 17.mars kl 11.

Komande søndag er det Tone Reinertsen Hellesøy som skal tala. Teksten ho skal tala over er Salme 121. Me ønskjer alle hjarteleg velkomen til gudsteneste.

Etter gudstenesta blir det ÅRSMØTE m/kaffi og litt å bita i.

Gudsteneste søndag 10.mars. «Hausten er stor!».

 På gudstenesta søndag er temaet: «Hausten er stor!» Hausten er alle menneske som står utanfor samfunnet med Gud. Dei er mange, og dei er på ulike plassar i sitt høve til Gud. Men nokre er alltid mogne for innhausting, mogne for evangeliet, klare for Jesus, om du vil. Slik er det på Stord, og i Noreg. Men ser me utover i verda, må me konkludera med at av over 7 milliardar menneske er det omlag 700 millionar, altså 10% som kjenner Jesus. «Hausten er stor,» sa Jesus, «men det er få haustarbeidarar.» Slik sett utfordrar han oss denne søndagen, men han stiller ikkje berre med utfordring, han kjem også med kraft, autoritet, kjærleik og inspirasjon. Det skal snakka meir om på søndag. Vel møtt!

Tale 3. mars. Jesus syner herlegdomen sin for tre av læresveinane

«Gåten om korset», påskekonsert med Garness i Stord kyrkje 4. april kl 19.30

Påskekonserten har tittelen «Gåten om korset» – med tre perspektiver i sangene.

– For det første skal de være fortellinger om personer som møtte Jesus i hans siste uke. For det andre skal de ha i seg et ekko fra den lidende kirke og de som betaler en pris for å tro på Gud. For det tredje skal de romme vår tro og vårt liv i dag, sier Jostein Ørum.

Jesu lidelse

For noen år siden skrev Ørum boken «De som så ham», om 40 mennesker som opplevde Jesu siste uke sammen med ham.

– Men jeg ble ikke helt ferdig med historiene. Etter hvert som jeg har fått møte mange mennesker fra den lidende kirke, hørte jeg også mer og mer deres stemmer i Jesu lidelseshistorie. Og så ble dette til et knippe påskesanger om både Jesu siste uke og om oss som tror i dag. Stefanusalliansen tente på ideen, og da Garness også ville være med, var vi i gang, sier Ørum.

– Det er litt rart å oppleve at de små ordene jeg legger i hendene på Garness plutselig får vinger. Så snart jeg hører dem synge ordene, er de ikke mine lenger, og jeg tenker: Har jeg skrevet det?

– Hva håper du folk sitter igjen med?

– At Jesus Kristus er en Gud for både langfredag og påskedag og alt imellom, og at akkurat det er en tro som tåler alt. Og at kirken i verden er større enn vi trodde: Det finnes mange som har en høy omkostning ved å kalle seg kristen.

 Billettar kan kjøpast på denne nettsida: https://www.stefanus.no/g%C3%A5ten/

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?