Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Bli kjent med Gud, del 2

Gudsteneste søndag 17. februar, Såmannssøndagen

Søndag blir det gudsteneste  for heile familien kl 11.  Talar: Pastor Jens Thoresen. Tema for gudstenesta blir  «Ein såmann gjekk ut for å så…..». Bibelen er Guds ord. Dette ordet er livgjevande og skapande. For oss er to ting viktige: At me tek imot Guds ord på ein rett og skikkeleg måte, og deretter at me sår det ut med raus hand. Dette skal me snakka om på søndag. Og så skal me ta opp ein kollekt til Det norske bibelselskapet. Dei gjer eit imponerande og viktig arbeid over heile verda, og i år er det snakk om å støtta bibelspreiing på Cuba. Vel møtt!

Seminar med Øivind Benestad 9. februar, tale 10.februar

8.-10. februar: «Ekteskapet, barnet og Bibelen i ei kjønnsnøytral tid!»

Seminarhelg med Øivind Benestad.

Øyvind Benestad er leiar for organisasjonen «Mor-Far-Barn», og har i mange år stått heilt i fronten når det gjeld  å fremja Bibelens bodskap om seksualitet, samliv og familiefellesskap.

Program for helga: 
Fredag:
19.00: Undervisning for kristne leiarar. Påmelding til Jan Sigve Hystad (mail: jansigvehystad@gmail.com). Servering.

 


Laurdag:

Det blir barnepass heile dagen.
11.00: Kjønnskamp, kulturkamp og kristentro. Kva skjer? 
11.50: Kort pause.
Kl 12: Utfordringen frå den radikale kjønnsideologien. Kva står på spel?
12.45: Lunsj (gratis)
13.30: Nytt åndsklima. Nye utfordringar. Kva kan me gjera?

14.20: Kort pause
14.30: Samtale med spørsmål. Kommentarar og innspel.

Søndag:
11.00. Gudsteneste. Søndagsskule under talen.

Stad for møtene: Frelsesarmeen i Vidstensvegen 2

Arrangørar: Kristkyrkja saman med Stord Bibelsenter og Kristent Fellesskap

Bli kjent med Gud del 1. Podcast.

Gudsteneste 27. januar

På gudstenesta komande søndag vil pastor Jens Thoresen tala over Matteus 9,18-26, forteljinga om dotter åt Jairus og kvinna som leid av alvorlege blødningar. Dette er to underforteljingar som lærer oss mykje om tru, om Jesu omsorg og hans guddommelege kraft.

Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi og sosialt fellesskap. Vel møtt til alle 🙂

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?