Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Salme 87,1-2, ein bibelrefleksjon

Bønebulletin 3.juli

5.juli2020
3.juli2020

Ferietid. Neste gudsteneste i Kristkyrkja vert 9.august.

28.juni. Pastor Jens Thoresen talar over 1.Kor.9,24-27

Gudsteneste 28.juni kl.11

Pastor Thoresen med kaffikoppen på Lundarstølen

Komande søndag vil pastor Jens Thoresen tala over teksten i 1.Korintarbrev 9,24-27. Apostelen Paulus skriv her om korleis han disiplinerer kroppen sin slik at han ikkje blir distrahert i tenesta og i hans vandring mot himmellandet. Det er tydeleg at han vil fortelja oss at ingen når fram til målet utan å disiplinera seg ved å føreta radikale val. Men kva dette vil seia for den enkelte av oss, skal du få høyra meir om på søndag. Vel møtt!

Bibel og bøn 22.juni

Bønebulletin: 22.juni2020

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?