Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Julafta: Familiegudsteneste kl 15.00

Julafta blir det som vanleg gudsteneste i Utbygdo grendahus kl 15.00 med vårt tradisjonelle og populære julespel. Vel møtt der.

Ny vin i nye skinnsekker. Bibel og bøn 6.desember

6.desember

Agenda 1, informasjon og inspirasjon

Egil Elling Ellingsen, Anne Kristin Bruns og Trygve Maldal stor for forkynninga, medan Daniel Alexander Miles leida lovsongen, alt excellent.

Det møtte representantar for Kristkyrkja, Stord Bibelsenter, Sion Moster, Salem Moster og Kristent Fellesskap Bømlo. Me hadde ein stor kveld, og det verka som om dei som var der vart motiverte for meir. Men no må dei attende til styra sine og motivera venene sine.

Me startar Agenda 1

Tysdag 4. desember kjem Anne Kristin Bruns, Egil Elling Ellingsen, Daniel Miles og Trygve Maldal på besøk til oss for å informera om og starta opp med Agenda 1 lærefellesskap i Sunnhordland. Dei kyrkjelydane som så langt har synt interesse er forutan Kristkyrkja på Stord, Stord Bibelsenter, Sion Moster, Salem Moster og Kristent Fellesskap Bømlo.

Agenda 1 er eit utviklingsprogram med tanke på å gjera kyrkjelydane misjonale. Det handlar om å vinna menneske for Gud og fostra dei til å bli disiplar med menneskefiskarkompetanse.

Her er ein PowerPoint-presentasjon som skisserer opp dei fundamentale tinga vedrørande Agenda 1. Følg linken: https://drive.google.com/file/d/1V5EUhHF8zheWOIoBKep4wxqHdKXFXJrR/view?usp=sharing

Du kan også ta ein titt på nettsida til Agenda 1: www.agenda1.no

 

Tale 2. des. Tema: «Herren kjem!» Talar: Pastor Jens Thoresen

Denne talen er tilpassa barn og unge, men slett ikkje banal.

For å følgja med på PowerPointen, søk på denne adressa:
https://drive.google.com/open?id=1l2fwPY8TfpkKZRqaUgfne30BiGjMhpRp

Gudsteneste 2.desember kl 11. Tema «Gud er ein Gud som kjem!»

Pastor Jens Thoresen taler på søndag

Adventstida startar søndag. Advent er eit latinsk ord som tyder «kome». Sjølvsagt handlar det om Jesus som kom til oss ved juletider. Men det handlar også om at Gud er ein Gud som «har det med å koma». Han kom til Adam og Eva i hagen den dagen dei hadde synda, ikkje berre for å dømma, men meir enn noko anna for å forkynna ei framtidig frelse, for å gje håp. Slik er Gud. Og me ser det gjennom heile Bibelen og gjennom kyrkjehistoria korleis Gud kjem når mørkret og vondskapen tek overhand. Då «stig han ned» for å frelsa og hjelpa, og for å føra oss attende til seg sjølv.  Men meir om dette på søndag. Vel møtt skal du vera. Etter gudstenesta serverer me pizza og syner bilete frå Israel.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?