Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

februar 2017Monthly Archives

Gudsteneste 5.mars. Tema: «Lys og salt»

Søndag er du hjarteleg velkomen til gudsteneste kl. 11.

Tema for talen er henta frå Matteus 5 der Jesus seier til disiplane sine at dei verdas lys og salt. DET er sterke uttrykk. Lys, fordi dei openberrar Gud for menneska, salt, fordi dei bringer Gud tett innpå alle menneske som dei er saman med.

Dette bli ein spennande tale der utgangspunktet blir: Kvifor voks kyrkja frå 25000 i år 100 til 20 millionar i år 300 e.Kr. ? Kva var løyndomen? Svaret ligg i det enkle ordet MULTIPLIKASJON. På tida merka stadig nye menneske at Gud og hans rike var komen til verda rett og slett fordi både den enkelte kristne og den enkelte kyrkjelyden multipliserte seg. Det var ein KULTUR for dette.

Kom og høyr meir på søndag.

Galaterbrevet

Kveld 4, del 2
http://www.mediafire.com/file/bo9xx8lhyo67it7/Gal._5%2C1-15mp3.mp3
Kveld 4 del 1:
http://www.mediafire.com/file/7v96yhwwio473a2/Gal._3%2C15-4%2C7.mp3
Kveld 3. Del 1:
http://www.mediafire.com/file/js5hjyey1bastx1/Galaterbrevet_2%2C19b-21.mp3
Kveld 3 del 2
http://www.mediafire.com/file/lv97owsy277eu42/Gal._3%2C1-13.mp3
Kveld 2 del 2:
http://www.mediafire.com/file/0pe90sggjcq6n3k/Galaterbrevet_2%2C11-19a.mp3
Kveld 2 del: 1
http://www.mediafire.com/file/zomsdzahfsqmvs5/Galaterbrevet_1%2C10-2%2C10.mp3
Kveld 1 del 2:
http://www.mediafire.com/file/1cbc9qcl51k8k18/Galaterbrevet_del_2.m4a
Innleiing
http://www.mediafire.com/file/ddpg0ydg2rwutls/Galaterbrevet_1._Innleiing.m4a

«Den gode hyrde». Dagens tale av Jørn Rune Reinertsen

Beklagar låg lydkvalitet. Men innhaldet er glimrande
http://www.mediafire.com/file/dabq1k3wynple4x/Den_gode_hyrde._J%C3%B8rn_Rune_Reinertsen.wav

«Den gode gjetaren» på gudsteneste søndag 19.feb kl. 11

Komande søndag skal Jørn Rune Reinertsen tala om «den gode gjetaren» ut frå Johannesevangeliet kapittel 10.

Kristin Sundfør skal ha søndagsskule.

Alle er hjarteleg velkomen!

«Den store legen». Tale 12. februar v/pastor Jens Thoresen

http://www.mediafire.com/file/7iorjzedbac6gir/Den_store_legen.mp3

Gudsteneste 12.februar. Tema: «Den store legen»

Jesus er den store legen. Dei kom til han med sjuke frå fjern og nært, og han lækte dei alle. Han var ekstremt raus på dette området.  I dag er kyrkjelyden hans kropp i verda. Det var nok hans tanke og idè at hans jordiske teneste skulle avspegla seg i kyrkjelyden. Det er i liten grad tilfelle i dag, MEN DET KAN OG VIL ENDRA SEG. Det fine er: Trua kjem av forkynninga, det gjeld også på dette området. Difor forkynner me enno ein gong om lækjedom av heile menneske, ånd, sjel og kropp.

Vel møtt til ei interessant gudsteneste på søndag. Det er pastor Jens Thoresen som talar.

ETTER GUDSTENESTA VERT DET EIN LITEN PAUSE MED FORFRISKNINGAR FØR ME HAR EIT GODT ÅRSMØTE.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?