Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

mars 2019Monthly Archives

Neste gudsteneste blir 31.mars.

På gudstenesta søndag 31.mars vil pastor Jens Thoresen undervisa ut frå Salme 122. Det er ei salme som israelittane sang medan dei tre gonger om året gjekk opp til Jerusalem for å feira påske, pinse eller lauvhyttefest. Desse salmane handlar om verdien av fellesskapet mellom truande menneske, og om Guds store truskap mot barna sine. Det vil naturlegvis bli reflektert i talen søndag. Vel møtt til alle!

Bli kjent med Gud, del 9. Omvending

Gudsteneste 17.mars kl 11.

Komande søndag er det Tone Reinertsen Hellesøy som skal tala. Teksten ho skal tala over er Salme 121. Me ønskjer alle hjarteleg velkomen til gudsteneste.

Etter gudstenesta blir det ÅRSMØTE m/kaffi og litt å bita i.

Gudsteneste søndag 10.mars. «Hausten er stor!».

 På gudstenesta søndag er temaet: «Hausten er stor!» Hausten er alle menneske som står utanfor samfunnet med Gud. Dei er mange, og dei er på ulike plassar i sitt høve til Gud. Men nokre er alltid mogne for innhausting, mogne for evangeliet, klare for Jesus, om du vil. Slik er det på Stord, og i Noreg. Men ser me utover i verda, må me konkludera med at av over 7 milliardar menneske er det omlag 700 millionar, altså 10% som kjenner Jesus. «Hausten er stor,» sa Jesus, «men det er få haustarbeidarar.» Slik sett utfordrar han oss denne søndagen, men han stiller ikkje berre med utfordring, han kjem også med kraft, autoritet, kjærleik og inspirasjon. Det skal snakka meir om på søndag. Vel møtt!

Tale 3. mars. Jesus syner herlegdomen sin for tre av læresveinane

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?