Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

mai 2024Monthly Archives

Bønneveke 10.-14.juni

Denne veka møtest me kvar kveld til bønn frå 18-19. Dei som kan, møter i kyrkja. Men det blir sett opp ein zoomlink også for dei som ikkje har høve til å møta fysisk. Kva me skal be om? Me ber for lokalsamfunnet, Noreg, nasjonar og unådde folkeslag. Den 15 juni reiser så mange av oss som kan til Stavanger (IMI-kirken) for å delta i det som kanskje blir historias største bønnemøte i Noreg. Det gjev perspektiv. Vel møtt!

Neste gudsteneste blir 9.juni

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Arne-Topland-2.jpg
Arne Topland

På gudstenesta 9. juni får me besøk av leiaren i misjonsorganisasjonen Godt Nytt, Arne Topland. Denne organisasjonen deler ut biblar, nytestamenter og annan kristen litteratur i mange land, og dei er ein ressurs også for vårt evangeliseringsarbeid. Under gudstenesta tek me opp ein god kollekt til Godt Nytt. Vel møtt klokka 12.

Godhet Stord 5. og 6. juni

Gjerdemaling

I år blir det Godhet Stord 5. og 6. juni. Det er alt kome inn fleire flotte oppdrag som me kan påta oss. Meld deg på som Godhetsarbeider med å senda ein SMS til 47415864.

Inspirerande nasjonal bønnekonferanse på Stord

Frå første minutt på konferansen sette Den Heilage Ande lovsongstonen. Kjetil Olsen leida eit team av drivande dyktige musikarar og songarar som gjennom helga løfta forsamlinga i heftig lovsong. Elles var konferansen prega av inderleg bøn, mektige syn, innsiktsfull forkynning og mengder med profetiske ord. Ranja er bøneleiar i Nasaret. Ho hadde ein sterk profetisk vinkling på dei to talane sine. Interessant å lytta til. Ole Petter Erlandsen hadde eit solid føredrag om den umiddelbare positive effekten som me kan… Continue reading »

Profetisk bønevandring på Moster 26.mai

Dagen starta med nattverd på kyrkjebakken utanfor Moster gamle kyrkje. Kyrkja var open slik at alle som ville kunne gå inn og sjå. Så samla alle seg ved kongesteinen for å be mot aust, som det står i kristenretten. Der las Alv Magnus også opp ei fråsegn på vegne av oss på bønekonferansen der me fråseier oss retten til å leva for oss sjølve i den tida som er att for oss. Pastor Jens Thoresen forretta nattverden for rundt 150… Continue reading »

Bønnevandring på Moster søndag 26.mai

Bønnekonferansen tek søndag turen til Moster for å gå bønnevandring frå Gamlakyrkja på Moster til krossen på Vetahaugen. Det blir kraftfull bønn, lovsong og frimodige innlegg på turen.
Arrangementet startar 10.00. Men ver gjerne ute i god tid.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?