Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

En bønn for verden

 

Allmektige Gud, Far, Sønn og Hellige Ånd,
Vi forener oss med troende over hele verden for å hylle
Deg som har skapt himmel og jord.
Du alene er hellig og rettferdig.
Du skal råde over oss.
Vi priser og tilber Deg alene.

Far, vi ærer Deg
Herre Jesus Kristus, vi ærer Deg
Hellige Ånd, vi ærer Deg

V
å
r Far i himmelen,
Takk at Du elsker denne verden så høyt
at du ga din enbårne Sønn, Jesus Kristus,
for å dø på korset for våre synder
slik at vi kunne bli forsont med deg.
Fyll oss med Din kjærlighet når vi går i forbønn for de fortapte, de som er uten håp, de hjelpeløse og verden.
Takk, Far, for at Du har tatt oss inn i din familie.

Herre Jesus Kristus,
Du døde på korset og frikjøpte oss til å være Guds barn
ved at Du ga ditt blod.
Du er hode for menigheten
og Herre over himmelen og jorden.
La Ditt rike bli opprettet i alle nasjoner på jorden,
skap forvandling blant folk av alle stammer og språk
slik at rett og rettferdighet vinner fram.
Må Ditt navn være stort fra solens oppgang og til dens nedgang
Jesus Kristus, Du er Herre over alt og alle.

Far, Du som er barmhjertig og nådig,
Vi har syndet. Vår verden sitter fast i syndens grep
I hjertet gråter vi over urettferdighet, hat og vold.
Vi skammer oss over undertrykkelse, rasisme og blodsutgytelse i landet vårt. Vi sørger over alle som har mistet livet i mord, krig og terrorisme.
Hjemmene våre er ødelagt og kirkene splittet fordi vi er opprørske og stolte.
Livet er skitnet til med egoisme, grådighet, avgudsdyrkelse og seksuell synd.
Nådige Gud, tilgi oss våre synder. Send din nåde og helbred landet vårt.

Du, den levende Guds Ånd,
Gjør Din menighet til et bilde av Jesus Kristus.
Send Din kraft slik at de syke blir helbredet,
de undertrykte blir satt fri og de som sørger får trøst.
Fyll oss med barmhjertighet
for de hjemløse og de som sulter,
for foreldreløse, enker og de som er gamle.
Gi oss visdom og innsikt i problemene i verden
og hvordan ressursene kan fordeles rettferdig.
Hellige Ånd, før oss og led oss.

Herre Jesus Kristus,
Du knuste synden, overvant døden og beseiret Satan.
Ta bort det mørke sløret som dekker folkeslagene.
Hold tilbake det onde som fremmer vold og død.
Sett oss fri fra demoner som undertrykker oss.
La slaveri, tyranni og sykdom slippe taket.
Hjelp oss til å rive ned festninger og ideologier
som motsetter seg kunnskapen om Gud.  
Allmektige Gud, frels oss fra det onde.

Kom og fyll jorden med kunnskapen om Din herlighet
likesom vannet dekker havbunnen.
Og Ånden og bruden sier:
Amen! Kom, Herre Jesus!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?