Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Human Friends OrganisationTag Archives

Den pakistanske menneskerettsforkjemparen Sajid Christoffer Paul til Stord 16. november

Sajid Christoffer Paul

Den 31. oktober vart fembarnsmora Asia Bibi frikjent for blasfemi av pakistansk høgsterett. Ho hadde då sete 8-9 år i fengsel i Lahore og venta på at dødsdomen over henne skulle bli fullbyrda. Ein av dei som har kjempa hardast for Asia Bibi er Sajid Christoffer Paul. Han er leiar for organisasjonen Human Friends Organisation (HFO) som arbeider for at kristne og andre som er tiltalte for blasfemi skal få ein rettferdig rettsprosess, dei underheld også familiane til dei fengsla og dei jobbar for at blasfemilovene i landet skal fjernast eller i det minste endrast slik at dei ikkje lenger kan råka folk vilkårleg.

Den 16. november kan du møta Sajid Christoffer Paul i Utbygdo grendahus kl. 19.00. Saman med han kjem det ei kvinne som har ein mann i fengsel klaga for blasfemi, samt folk frå Stefanusalliansen som saman med Kristkyrkja og Stord Bibelsenter står bak dette arrangementet. Det vert kollekt på møtet. Stefanusalliansen er ein kristen norsk menneskerettsorganisasjon som støttar HFO. Vel møtt!

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?