Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

DiverseCategory Archives

Tale 13.oktober. Roy Godwin. Stord ungdomsskule

Brev til Justiskommiteen på Stortinget i samband med domen mot Arne Viste

Kyrkjelydsrådet i Kristkyrkja har skrive eit brev til Justiskommiteen på Stortinget i samband med domen mot Arne Viste. Denne kan du lesa her:

Ved eit vegskilje. Vistesaka

Gudsteneste 20.oktober. 7. bod: «Du skal ikkje stela!»

Når folk stel, er årsaken omtrent alltid VANTRU. Ein tjuv trur han/ho må sørga for seg sjølv, skaffa seg lukke sjølv, skaffa seg materiell tryggleik eller overflod sjølv osv. Men dette er ei stor djevelsk løgn. For den Gud me trur på ber namnet  JAVEH JIREH, Herren, vår forsørgar. Han gjev oss ikkje berre det me treng, men alt i overflod. Ja, han velsignar oss på ein slik måte at me tilfredse og lukkelege kan proklamera som David i Salme 23: «Eg manglar ingenting!»

Då Gud gav oss sine lover, var det for at me skulle leva gode liv, og forat samfunnet skulle bli godt å leva i. Og alle som følgjer hans lover, erfarer hans enorme velsigning. Eit samfunn der folk ikkje kan stola på kvarandre er ufyseleg. Då blir resultatet høge murar med glasbrot på, fiendskap, hat og alle mistenkjer kvarandre for alt mogeleg. Slik er det i mange land i dag.

Og enno meir: Den gode Gud forbyr oss å stela, ber han oss samstundes leva som rause menneske, som gjevarar, folk som fyller andre sine behov, og jo meir me lever slik, jo meir fyller han på hos oss.

Velkomen til meir godt undervisningsstoff om emnet på søndag , og Gudstenesta startar som vanleg kl. 11.

 

Slik ber me i dag

15.oktober 2019

Roy Godwin til Stord 13.oktober. Møte på Stord ungdomsskule kl 18.00

Roy Godwin er blitt kjent i Noreg dei siste åra m.a. gjennom dei årlege OASE-stevnene. Han og kona driv det kristne retreatsenteret Ffald y Brenin i Wales, ein plass på jorda der Gud er merkbart nær, ein plass der folk møter Gud og der det skjer under.

 

Dette ber me om i dag

24.september 2019

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?