Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

DiverseCategory Archives

Gudsteneste 3.søndag i advent

Komande søndag, den 13.desember er du velkomen til gudsteneste kl. 11. Det er pastor Jens Thoresen som skal tala. Teksten er Lukas 3,7-20.

Tekstane i adventstida er prega av eit visst alvor. Slik også søndagens tekst. Der møter me døyparen Johannes som talar til folket, og han er ganske direkte med dei. Kvar enkelt gruppe får klår melding om kva dei må gjera for å koma godt ut av det med Gud på dommens dag.

Det er dette universet me skal dukka inn i på søndag. Utfordrande? Ja. Men inspirerande også, for det er no slik med oss menneske at me let oss inspirera av utfordringar.

Dagens bøn

27.november 2020

Barnegudsteneste 29.november

Søndag den 29.november blir det BARNEGUDSTENESTE i Kristkyrkja. Det blir stas, og alle er velkomen til å vera med. Gudstenesta startar som vanleg kl 11. Tema er som seg hør og bør på ein 1.søndag i advent: «Han som set fangar fri.» Det kjem til å bli kreativt. Etter gudstenesta skal me ha juleverkstad. Alle er velkomen til å vera med.

Dagens tale

Gudsteneste 22.november

Pastor Jens Thoresen

Velkomen til gudsteneste komande søndag, den 22.november kl 11. Då vil pastor Jens Thoresen tala om Jesus som skal koma attende til jorda for å døma levande og døde. Matteus 25,31-46 er rimeleg dramatisk, og Jesus heldt nok denne talen for å frelsa oss frå den evige fortapinga. Kom og ver med i verdas viktigaste fellesskap 🙂

Søndag markerer me også «søndag for forfølgde». Det passar godt inn i det me elles skal snakka om. I teksten seier Jesus til dei på si høgre side: «Eg var i fengsel, og de besøkte meg.» Mon tru om han ikkje tenkte på dei forfølgde kristne då?

Det blir samla inn kollekt som skal koma våre forfølgde søsken til gode.

Dagens tale i og med PowerPoint

http://www.mediafire.com/file/xt5zt6ximomkwt4/Tale_15.nov_2020.pptx/file

Du må lasta fila ned for å kunna sjå og høyra. Lukke til 🙂

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?