Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

DiverseCategory Archives

Gudsteneste søndag 15. mars. Jesu siger over dei vonde åndene

Komande søndag, den 15.mars, er du velkomen til gudsteneste kl 11. Pastor Jens Thoresen vil tala over  Lukas 11:14-28. I våre dagar er det mange som meinar at vonde ånder ikkje eksisterer. Men det gjer dei. Omtrent all vondskap mellom menneske har sitt opphav i desse åndene som finst i miljøet rundt oss, og som stundom regelrett okkuperer folk og skapar mykje trøbbel. Dei gode nyheitene er at Jesus har overvunne dei, og har gjeve kyrkja reidskapar til å fordriva dei og hindra dei i å utfalda seg. Kom og høyr meir på søndag.

Pastor Jens Thoresen

Ein bibelrefleksjon av pastor Jens Thoresen

Gudsteneste søndag 8.mars. Jesus hjelper ei kanaaneisk kvinne.

Komande søndag er du velkomen til gudsteneste i Kristkyrkja kl 11. Knut Arve Nordfonn vil tala over teksten i Matteus 15 der Jesus hjalp ei kanaaneisk kvinne. Dottera hennar hadde over lang tid vore plaga av ei vond ånd, og denne kvinna kom til Jesus og bad om hjelp, og etter ein litt merkeleg samtale, fekk ho det ho bad om. Denne forteljinga lærer oss ein masse om bøn, tru og om Jesu makt over all verdas vondskap.

 

Programendring: Gudstenesta komande søndag blir på Salem, Moster.

Me har bestemt oss for å gå på møte i bedehuset Salem på Moster søndag 23.februar. Grunnen til det er følgjande: Nina og Bjarne Notland m/familie er nett komen attende etter eit halvt år på DTS på Hawai og misjonstur til USA. Dei er fulle av inntrykk som dei vil dela med oss på søndag. Sidan mange av oss kjenner denne familien godt, tenkte me at det ville vera kjekt for oss, og me er sikre på at det vil vera heilt topp for alle andre også.

Etter møtet er me invitert heim til Ingvild og Knut Arve på middag. Fint å få eit nokolunde rett tal på kor mange som vert med, så gje meg (Jens Thoresen) gjerne eit ord. Tlf 47415864, eller på mail: pastor@kristkyrkja.no

Møtet startar kl. 11. Salem ligg til høgre langs vegen frå Røyksund til Mosterhamn, omlag 1 -2 km frå Røyksund, eit stykke forbi Moster kyrkja, i nærleiken av skulane og idrettsplassen.

Ettertanke og bøn

«Framfor alt legg eg dykk på hjartet å bera fram bøn og påkalling, forbøn og takk for alle menneske.  Be for kongar og alle som er i leiande stillingar, så vi kan leva eit stilt og fredeleg liv med gudsfrykt og vørdnad i alt vi gjer.  3 Dette er godt og noko Gud, vår frelsar, gleder seg over,  han som vil at alle menneske skal bli frelste og læra sanninga å kjenna.» 1.Timoteus 2,1-4

 17.februar i 2020

Flunkande ny konfirmasjonsbok frå Kristkyrkja!

Då har me i Kristkyrkja gleda av å kunna presentera eit flunkande nytt konfirmasjonsopplegg som me har kalla «Meir enn ALT!» I Efesarbrevet står det at Gud er mektig til å gje oss meir enn ALT med har vit til å be om.  Og så er Gud større enn alt som me kan sansa med og utan instrument. Me er stolte over å kunne presentera dette opplegget, , og me vågar påstå at alle som vel å følgja denne undervisninga vil bli godt kjent både med Gud og Bibelen, og få eit solid fundament for liva sine.

Døme på emner som me vil koma innom er: Meininga med livet, Guds hjarta, barnet som var Gud, Jesu dåp og din dåp, Jesu Kristi kross, du, ein disippel, Han lever, og det store oppdraget,  berre for å nemna noko.

«Meir enn ALT» vil også eigna seg godt som grunnopplæring for nye eller ubefesta kristne. Her trur me det vil vera gode ting å henta for einkvar.

Det er sjølvsagt mogeleg for alle som er konfirmantar året 2020-21 å bli Kristkyrkjekonfirmantar. Elles kan kyrkjelydar kjøpa opplegget til ein heller rimeleg sum om ein er interessert i å bruka det.

 

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?