Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

mai 2016Monthly Archives

«Anden får kristne menneske til å stå offentleg fram med Guds sanningar!»

Knut Arve talar 1. pinsedag 2016Under ei strålande sol og med ein litt kald trekk samla Kristkyrkja seg til Friluftsgudsteneste på Sæbø gard på første pinsedag. Det var Knut Arve Nordfonn som forkynte Guds ord, og han sa mellom anna:

«Då Den Heilage Ande kom til Jesu disiplar på pinsedag i år 33 e. Kr, sto dei offentleg fram og forkynte Guds sanningar. Det er slik Anden verkar. Evangeliet vert teke ut frå det private rommet og til det offentlege.» Slik talte Knut Arve Nordfonn på friluftsgudstene pinsedag år 2016 e.Kr. Han var sterk og klår i forkynninga si. «I våre dagar er dei liberale på frammarsj i Den norske kyrkja, og vil ha det til at Gud no tillet det han i Bibelen forbyr. Slikt må me tala imot. Likekjønna ekteskap er også vedteken politikk i USA. Det har president Obama sørga for. Over 3000 afroamerikanske pastorar har no samla seg og skrive eit protestbrev til presidenten der dei markerer at sjølv  om dei er svarte, har ikkje ein svart president deira støtte, og dei ber han om å snu i denne saka. Obama har ikkje ein gong gidda å svara dei. No planlegg dei neste steg. Også her på Stord vil det dei komande dagane koma ut i avisene kva Kristkyrkja og Den Frie Evangeliske Forsamling ser på som Guds syn på ekteskapet. Dette vil nok skapa reaksjonar. Men Den Heilage Ande driv oss ut på banen.»

Mangt anna forkynte han også som var godt for forsamlinga å høyra på.

Og etterpå samla me gjengen til eit gruppebilete, før me grilla og kosa oss storleg.

Friluftsgudsteneste 15.mai

Med evangeliet til nattfolket

Evangelisering 14.maiNatt til første pinsedag var me fire stykker som var ute for å evangelisera på Leirvik torg. Lappekakene med tilbehør er alltid like populære, og me får mange gode ord frå folk som kjenner seg verdsett og velsigna. Rart kor noko varmt i livet opnar for den gode samtalen.

Unge menneske er opne for Gud. Dei tek seg gjerne god tid for å prata om livsens store spørsmål. Det er spanande å oppleva at Gud går framfor oss og let oss møte personar som han har jobbe med i forkant. Me trur at godleik i kombinasjon med offentleg forkynning og inderleg bøn til Gud, er nøkkelen til vekkjing på Stord.

Friluftsgudsteneste søndag klokka 12

5.mai Sæbø, gruppebileteSøndag blir det friluftsgudsteneste på den vanlege plassen ved Sæbø gard. Me møtest der klokka 12 (merk tida). Det er Knut Arve Nordfonn som skal tala. Så blir det grilling etterpå. Alle tek med seg grillmat. Kyrkjelyden sørger for grillkol og grillar. Vel møtt!

ØNSKJER ALLE EI GOD PINSE!Kjekt bekjentskap med forsamlinga på Innvær

Møte på Innvær 5.mai

Det vart heilt fullt på Innvær bedehus i ettermiddag. Møtet var enkelt med barnsangar, bibellesning og tale. Kristi himmelfartsdag handlar meir enn noko om misjon, og alt i møtet var innretta på det store oppdraget som Jesus gav sine før han v

 

 


Flott konfirmasjonsgudsteneste med internasjonalt gjestegalleri

Konfirmantane lesAmir Saber og Johannes Hellesøy vart konfirmerte i dag. Det vart ei høgtideleg samling med gjester frå USA, Tyskland, Sverige og mange stader i vårt eige langstrekte land.

Konfirmantane las kvar sin tekst frå Bibelen, og så svarte dei godt for seg under overhøyringa.

Kristin Sundfør framførte ein vakker song til konfirmantane som handla om Jesus som er den som med si kraft skal driva livet framover, slik som vinden driv seglbåten.

Pastor Jens Thoresen talte frå Johannes 1,35 ff, om då Jesus rekrutterte dei første disiplane sine. Det var ein sterk tale som rørte ved mange.
Her kan du lytta til talen:
http://www.mediafire.com/download/ovsq3qdab4uanjb/Tale_1._mai._2016._Pastor_J._Thoresen_.WAV

 

 

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?