Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Tale 17.nov. «Forfølging, kva er det?» Pastor Jens Thoresen

Søndag for forfølgde kristne

Komande søndag blir fokus på Martyrkyrkja. Rundt 250 millionar kristne i verda er på ein eller annan måte utsett for forfølging pga trua si. Kyrkjer vert rivne eller stengde. Kristne vert diskriminerte på arbeidsmarknaden, andre får ikkje ta utdanning, mange vert arresterte, torturerte og idømt kortare eller lengre fengselsstraffer. Nokre vert dømde til døden, og  over 2000 vert drepne kvart år i terroråtak og regulære utanomrettslege avrettingar. Dette føregår i heile Midt-Austen, i Kina, Laos, Myanmar, Indonesia, Eritrea, Nigeria, berre for å nemna nokre plassar. Men tyngst er det i Nord-Korea der det å nemna Jesu namn blir lønna med døden.

Men desse tinga skal ikkje sjokkera oss i det heile tatt. Jesus sa: «Ein tenar kan ikkje bli handsama betre enn herren sin». Og Paulus skriv: «Alle som vil leva gudfryktig i denne verfda skal bli forfølgde».

Talen vil handla om desse tinga. Så vil me ta opp kollekt til Stefanusalliansen som jobbar for å gjera livet så lett som råd er for kristne som er utsette for grov urett.

Etter gudstenesta blir det middag for alle som vil ha, og etter det blir dei ein times bøn for våre trussøsken som sit i fengsel.

Alt vil me prøva å gjera så barnevenleg som mogeleg.

Velkomen i Kristkyrkja kl.11.

I dag ber me for

5.november 2019

30.oktober 2019

Gudsteneste 10. november. Tema: 9. og 10. bodet

Velkomen til gudsteneste for heile familien søndag 5.november kl 11. Pastor Jens Thoresen vil då forkynna om det 9. og 10. bodet der Gud bevegar seg langt inn i sinnelaget vårt. Eit ordtak seier: «Du er din eigen lukkes smed!» Dette ordtaket står ikkje i Bibelen. Der er det Gud som har teke på seg å gjera oss lukkelege, medan me på vår side har som oppgåve  å gjera andre lukkelege. Når me overgjev oss sjølve og heile vår lagnad til Gud, gjev han oss sitt eige sinnelag. Me seinkar skuldrane, lærer oss å slappa av og prøver ikkje lenger å få tak i alt mogeleg som skal løfta kvaliteten på liva våre, og slett ikkje det som er andre sitt. For det må jo vera uendeleg kjipt å bli lukkeleg på andre sin bekostning. Vel, du får høyra meir om dette viktige emnet på gudstenesta 10. november.

 

 

I dag ber me for

26.oktober 2019

25.oktober 2019

Gudsteneste søndag 27.oktober.

Knut Arve Nordfonn

Velkomen til gudsteneste for store og små komande søndag kl 11. Knut Arve Nordfonn vil tala om det 8.bodet: «Du skal ikkje lyga!». Me har dei siste åra blitt kjent med eit heilt nytt fenomen i media, nemleg «fake news», falske nyhender. Dei florere overalt på nettet, og me veit ikkje lenger heilt kva me kan stola på det som blir sagt og skrive. Gud elskar sanning, les me i Bibelen, og Jesus kallar seg for Sanninga, og skal me vera kristne og følgja Gud i eitt og alt, må me vera ærlege menneske.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?