Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Bønn og ettertanke

15.september 2019

Ettertanke og bøn 12.september

12.september 2019

Gudsteneste søndag 15.september kl 11

Komande søndag er du velkomen med heile familien til gudsteneste i Kristkyrkja kl. 11. Me held for tida på med «dei ti boda». Tema for talen på søndag blir bod nr 4: «Du skal æra far din og mor di. Då skal det gå deg godt, og du får leva lenge i landet.» Pastor Jens Thoresen vil prøva å tala slik at det blir til glede og nytte både for store og små, og hovudfokus blir på familieliv. Vel møtt til fellesskap, lovsong, undervsning og nattverd.

Tale 1.september. Tema: «Du skal halda kviledagen heilag». Marit Aas

«Den himmelske mann» til Stord laurdag 21.september

Den 21.september får Stord for tredje gong besøk av broder Yun, den kinesiske kyrkjeleiaren som ein gong fekk tilnamnet «Den himmelske mann». Broder Yun er sjølve symbolet på den kraftige forfølginga mot kristne som me var vitne til i landet frå 1970-årene og fram mot år 2000, ei forfølging som dessverre dei siste par åra har teke seg kraftig opp att. Yun vart fødd i ein barnerik familie i Henan-provinsen på slutten av 1950-talet, og vaks opp i ei tid… Continue reading »

Gudsteneste 1.september

Søndag er du hjarteleg velkomen til gudsteneste klokka 11. Det er Marit Helene Aas som skal tala, og emnet hennar er det tredje av dei ti boda: «Du skal halda kviledagen heilag!» Det er ingen tvil om at skal me lukkast i liva våre, må me ta dette bodet seriøst. I våre dagar er det ein ganske fjern tanke for dei fleste at dette skulle vera noko viktig. Men dukkar du opp på søndag, er eg sikker på at du vil forstå. Vel møtt med alle dine 🙂

 

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?