Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

DiverseCategory Archives

GUDSTENESTE 16.JUNI kl 12

Alle er hjarteleg velkomen!

Pastor Jens Thoresen vil forkynna Guds ord. Det blir nattverd, forbønn og sosialt fellesskap over ein kopp kaffi.

Bibelpodkast

Salme 124 er ei bøn teken rett ut av dagens situasjon. Rakettar sendt mot Israels byar er som tenner som vil knusa folket. Men Israels Gud beskyttar folket sitt. Det er også vår bøn.

GODHET 2024 i gong

I år blir Godhet avgrensa til to dagar, 5. og 6. juni. Me er no i full gong med å fiksa opp i ein hage, og vil bli ferdig med det i løpet av dagen i dag. Kristkyrkjefolk og andre er ivrig med.

Bønneveke 10.-14.juni

Denne veka møtest me kvar kveld til bønn frå 18-19. Dei som kan, møter i kyrkja. Men det blir sett opp ein zoomlink også for dei som ikkje har høve til å møta fysisk. Kva me skal be om? Me ber for lokalsamfunnet, Noreg, nasjonar og unådde folkeslag. Den 15 juni reiser så mange av oss som kan til Stavanger (IMI-kirken) for å delta i det som kanskje blir historias største bønnemøte i Noreg. Det gjev perspektiv. Vel møtt!

Neste gudsteneste blir 9.juni

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Arne-Topland-2.jpg
Arne Topland

På gudstenesta 9. juni får me besøk av leiaren i misjonsorganisasjonen Godt Nytt, Arne Topland. Denne organisasjonen deler ut biblar, nytestamenter og annan kristen litteratur i mange land, og dei er ein ressurs også for vårt evangeliseringsarbeid. Under gudstenesta tek me opp ein god kollekt til Godt Nytt. Vel møtt klokka 12.

Godhet Stord 5. og 6. juni

Gjerdemaling

I år blir det Godhet Stord 5. og 6. juni. Det er alt kome inn fleire flotte oppdrag som me kan påta oss. Meld deg på som Godhetsarbeider med å senda ein SMS til 47415864.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?