Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

Gudsteneste søndag 18.juni. Tema: Fast grunnvoll

Komande søndag vil Jørn Rune Reinertsen tala over Matteus 7,24-29. Det er avslutninga på Bergpreika, og Jesus seier at dei som byggjer liva sine på det han har sagt i denne talen, byggjer på fjellfast grunn, og vil bli ståande i alle slags stormar. Men dei som neglisjerer Jesu ord og lever liva sine etter sitt eige hovud, vil koma til å lida nederlag når livsens stormar bryt laus.
Kom på gudstenesta søndag kl 11 og høyr meir om dette umåteleg viktige emnet.

Comments are closed.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?