Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

mai 2021Monthly Archives

Neste gudsteneste blir 23.mai

Denne søndagen gler me oss veldig til. Då får me Håkon C Hartvedt på besøk. Han skal både tala og synga for oss, og han er flink til begge deler. Så møt opp og bli velsigna.

Tale 9.mai

Gudsteneste søndag 9.mai

Pastor Jens Thoresen fylte 60 år 11. september

Komande søndag blir det gudsteneste kl 11. Tema for dagen er «Jesus og Emmausvandrarane.» Teksten er Lukas 24,13-35. Det handlar om å ha verdas beste skriftfortolkar som medvandrar. Me les at «han opna skriftene for dei.» Når Jesu disiplar les Bibelen, er han nær og forklarar og belyser ordet slik at hjarto deira begynnar å brenna. I alle fall: Velkomen skal du vera på søndag, og ta gjerne med deg nokre 😀❤. Det er pastor Jens Thoresen som skal tala på søndag også.

Tale 2. mai over Salme 130

Dersom du ønskjer å få med deg heile gudstenesta, og den var bra, finn du den på Kristkyrkja si Facebook side.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?