Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

april 2016Monthly Archives

Familiemøte på Innvær bedehus Kristi himmelfartsdag kl. 17

Me er inviterte til å koma til Innvær bedehus på Bømlo for å halda møte med dei som er knytt opp til dette huset. Det gjer me så gjerne. Håpar heile Kristkyrkjegjengen har lyst å vera med 🙂

Følgjande pressemelding er sendt til Bømlo-nytt:

Kristi himmelfartsdag kjem Kristkyrkja på Stord til Innvær bedehus for å  arrangerer familiemøte der. På mange måtar hadde denne kyrkjelyden sitt utspring på dette bedehuset. På  1980-talet reiste Reidar Paulsen (på den tid pastor i Bergen Frikirke)  trufast til Innvær bedehus kvar 14. dag i åtte samfulle år og heldt bibeltimar. Denne verksemda resulterte i oppstart av Sunnhordland Frikyrkje i 1991, som i sin tur danna utgangspunktet for Kristkyrkja på Stord som vart grunnlagt 1994. Difor set me ekstra pris på å bli invitert til dette bedehuset for å ha møte. På ein måte sluttar dette ein ring. 

Kristi himmelfartsdag er meir eller mindre ein gløymd høgtidsdag blant kristne i Noreg. Det er sørgjeleg, for på denne dagen skal Kristi kyrkje fokusera på det store oppdraget som Jesus gav læresveinane sine. Det handlar om misjon. Før Jesus forlet venene sine og steig opp til Faderen, gav han dei oppdraget om å forkynna evangeliet for all skapningen. Dette blir vårt fokus på dette møtet. Vel møtt til alle.

KONFIRMASJON

Johannes og Amir jpgKomande søndag blir det KONFIRMASJONSGUDSTENESTE. For å få plass til alle gjester, låner me gymsalen på LANGELAND SKULE denne dagen. Det er dei to tøffingane over, Johannes og Amir, som skal konfirmera seg. Gudstenesta startar kl. 11. Alle er hjarteleg velkomen.

Livleg og høgtidleg dåpsgudsteneste

Dåpshandling IDet vart ei munter og høgtidleg gudsteneste i Kristkyrkja i dag. Vesle Mirjam Mohamad vart døypt, og Marie Notland var ei verdig gudmor.

Fagleg leiar  i Åpne Dører Stig Magne Heitmann talte levande og sterkt om korleis Gud fører kyrkja si til siger midt i all den smerte som djevelen påfører ho. Han drog linjene frå Det gamle til Det nye testamentet, og vidare til kyrkjas lange og historie der martyriet slett ikkje har vore uvanleg.

Slik er det også i vår tid. Og Heitmann hadde med seg ein god ven frå Sør-Sudan, Dennis Odwogo som i ung alder måtte flykta frå livsfåre i heimlandet, etter at faren, som var pastor, hadde vorten drepen av sudanesiske soldatar.

I gudstenesta song Kristin Sundfør ein nydeleg song til dåpsbarnet. Det sterkt å lytta til, og det var ikkje så mange tørre augo i salen då. Håpar å få lagt songen ut her om ikkje lenge.

 

Stig Magne talar Stig Magne Heitmann er ein framifrå talar som alltid har ein bodskap frå Gud å koma med

Kristin syng
Kristin Sundfør har ei nydeleg stemme, og song så fint så fint til Mirjam.

Dennis Dennis Odwogo er ein mann som har opplevd meir smerte fordi han er kristen enn dei fleste andre

 

Etter dåpen Her er Mirjam med familie og gudmor. Frå venstre: Fahima Ali (mamma), Juliana Mohamad (søster), Marie Notland, Mostafa Mohamad (far) og pastor Jens Thoresen

 


På gudstenesta søndag blir det dåpsfest, og tale av Stig Magne Heitmann

Stig Magne

På gudstenesta komande søndag får me besøk av informasjonsmedarbeidar (?) i Åpne Dører Stig Magne Heitmann. Han er ein god ven av oss, og ein framifrå forkynnar som har besøkt oss mange gongar tidlegare Gjennom mange år i Åpne Dører har han opparbeida seg eit imponerande kontaktnett i kyrkjer verda over i land der det føregår både skjult og open forfølging av kristne menneske. Erfaringane han har gjort på reisene sine har resultert i fleire bøker frå hans hand.

Vil unna alle å lytta til Stig Magne Heitmann, og alle er velkomen komande søndag i Bjellandsvegen 51 kl. 11.

DET BLIR KOLLEKT TIL ÅPNE DØRER!

DHA-dueDenne søndagen skal me også døypa vesle Mirjam Mohammad. Det blir enormt stort for oss og familien hennar. Etter gudstenesta vert det fest, og alle er velkomen til også å vera med der. Men send ei påmelding til pastor Jens Thoresen på telefon 47415864, slik at me veit kor mykje mat me skal laga.Flott føremiddagsmøte på Zoar bedehus på Halsnøy i dag

Halsnøy 17.april 2016

I strålande sol reiste ein del av Kristkyrkja i dag på føremiddagstur til Zoar bedehus på Halsnøy for å inspirera forsamlinga til å engasjera seg i Godhet 2016. Det vart eit strålande godt møte. Talen vart godt motteken, og denne kan du høyra her: http://www.mediafire.com/download/53l2unad81j5o2l/2016.04.17._Halsn%C3%B8y._Godhet_.WAV

Halsnøy 17.april 2016 VMøtet var godt besøkt. Alt skulle liggja til rette for supre Godhetsdagar 3.-5. juni  på Halsnøy


God stemning på dagens gudsteneste

John Inge Rolfsnes II

Det vart ei herleg gudsteneste i dag med lystig barnesang, flott søndagsskule av Annbjørg N. Reinertsen og svært kompent lovsongsleiing av John-Inge Rolfsnes.

Pastor Jens Thoresen forkynte om dei to læresveinane som møtte Jesus på veg til Emmaus om ettermiddagen den første påskedagen. Her kan du lytta til talen.

http://www.mediafire.com/download/zv53kro87f615j8/Emmausvandrarane._WAV

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?