Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

mai 2014Monthly Archives

Helga oppsummert: Sterke opplevingar på gata, og friluftsgudsteneste med strålande vær

Gudsteneste 25.mai hos Harald og May-BrittDet vart ei veldig fin gudsteneste hos May-Britt og Harald Ersland i dag. Folk kosa seg i sommarvarmen, og prisa og takka Gud for alle hans gode gåver. Pastor Jens Thoresen tala om å leva i Den Heilage Ande ut frå Galatarbrevet 5,16. Du kan lesa talen om du vil. Den vart godt motteken av lyden.

Lev eit liv i Anden

Natt til søndag var ein god kontingent av oss på nattevangelisering. I forkant av turen var me saman og bad. Då minna Gud oss om at det me ville koma til å møta mange folk som er i sorg. Og det gjorde me verkeleg. Me lytta til dei, gav dei Guds ord og fekk be for mange. Det er kamp rundt dei unge, men mange av dei er veldig opne for Gud.

Helgeprogram

Laurdag 23. mai vert det kveldsevangelisering på torget frå kl 23 . Me samlast på bedehuset kl. 22 for å be og rigga oss til.

Søndag 24.mai blir det FRILUFTSGUDSTENESTE på garden til May-Britt og Harald kl. 11. Treng du transport, ta kontakt med nokon som har bil, eller med pastor Jens Thoresen (47415864). Etter gudstenesta vert det grilling. Ta med grillmat 🙂

JESUSKVELD

Det blir JESUSKVELD i Bjelland bedehus onsdag 21.mai kl. 19.30.
Emne for kvelden: Jesus går på vatnet, og me skal snakka om at han av og til kjem til oss på nye måtar som gjer at me ikkje umiddelbart kjenner han att. Det skjedde under Torontovekkinga i 1994 og åra framover. Mange meinte det ikkje kunne vera Jesus som var i sving den gongen. Men det var det. Mange vart frelste og mange vart lækte, og enno fleire fekk fornya sitt kjærleiksforhold til Jesus.  Det er ein god peikkepinn.

Strålande konfirmasjonsdag på Solgry

Theodor 1 Det vart ein strålande dag på Solgry med mange blide gjester og ein topp opplagt konfirmant. Det var lett for folk å tala om og til Theodor. Han er ein ung mann med mange talent som kjem godt overeins med alle, ein ven av beste merke.

Theodor har hatt konfirmasjonsundervisning i ei ungdomsgruppe leida av Knut Arve Nordfonn. Dei to hadde ein god prat for open scene før Knut Arve og pastor Jens Thoresen sto for sjølve konfirmasjonshandlinga.

I talen sin sa pastor Thoresen at konfirmasjon tyder stadfesting og styrking, og at det er Gud som stadfester for konfirmanten at den store gåva han fekk i dåpen framleis er hans, og at han vil styrka han med Andens kraft og føra han inn i eit sigrande kristenliv, slik som han gjorde med dei nye kristne i Samaria som me kan lesa om i Apostelgjerningane 8.

Etter gudstenesta var det då middag og kaffi der alle på gudsteneste var invitert til å ta del i. Det vart ei hyggjeleg og gripande stund.

konfirmant og foreldreHer er konfirmanten saman med mamma Tone Synneve og pappa Åsmund.

Foreldra hadde lagt ned ein stor jobb for at festen skulle bli av beste merke, og dei lukkast til dei grader med det. Alle reiste heim med gode tankar og med lys i sinnet.

 

 

 

Konfirmasjonsgudsteneste

I dag, søndag 18.mai blir det konfirmasjonsgudsteneste på Solgry ungdomssenter i Sveio kl 12. Det er Theodor Hellesøy som skal konfirmerast. Alle er velkomen til gudsteneste.

Onsdagsundervisning 14.mai

http://www.mediafire.com/download/qa22ix35e8a9pp9/Johannes_6,1-15.WMA

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?