Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

mars 2014Monthly Archives

«Gud går fram midt i all smerte.»

Sterk tale i dag av Stig Magne Heitmann frå Åpne Dører om situasjonen i Midt-Austen.

Stig MagneHeitmann fortalde frå besøk i Egypt og Libanon. I Egypt samlar 10000 unge menneske seg til bønemøter, muslimar møter fram på ortodokse gudstenester for å bli kvitt dei demoniske maktene som plagar dei og kyrkja veks med rekordfart midt i aukande forfølging.

I Libanon møtte han kristne leiarar frå Syria som kan fortelja om eit knust folk der stadig fleire vender seg mot Jesus Kristus for å få frelse og hjelp, og dei kunne fortelja om eit påfallande nærvær av Gud i Damaskus. Lytt til talen og la deg inspirera.

http://www.mediafire.com/download/c44mjc1a61jqosa/Stig_M_Heitmann_30.mars_2014._Gen.3,15.WMA

 

Evangelisering i herleg vårvær

evangelisering 29.mars 2014Me fekk ein herleg formiddag på gata i dag. Det var ein jamn straum med folk som kom bortom til oss for å få seg lappekake og kaffi, prata og kjøpa bøker. Det vart mange gode samtalar, litteratur vart spreidd og nokre sjuke fekk forbøn, noko dei var takksame for.

Stig Magne Heitmann til Kristkyrkja 30.mars

Heitmann-Stig-MagneSøndag 30.mars vil Stig Magne Heitmann frå Åpne Dører tala på gudstenesta i Kristkyrkja. Han var her også for eit år sidan, og han inspirerte veldig. Heitmann er ein hovding, og han har i mange år stått fremst i rekkja mellom dei som kjempar for dei forfølgde kristne i verda.  Samstundes er han ein varm Jesusven med djup kjærleik til, og innsikt i Guds ord. Benytt sjansen til å få med deg noko skikkeleg bra frå Gud.

Minnar elles om BØNESAMLING på Bjelland bedehus mandag 24. mars kl. 17, og JESUSKVELD på same stad onsdag kl. 19.30, og vil du dela eit kveldsmåltid med oss, kan du møta klokka 19.

VEL MØTT TIL ALLE VÅRE ARRANGEMENT.

Jesuskveld onsdag 19.mars på Bjelland bedehus

Onsdag 19 mars vert det Jesuskveld på Bjelland bedehus kl 19.30. Då er du velkomen til fellesskap, vitnemål, lovsong, bøn, undervisning og nattverd.

«Open himmel» med inspirasjon, ny innsikt, frelse og lækjedom

ImitaemTeamet frå IMI-kirken som var på besøk i Kristkyrkja i helga. Fra venstre: Irene, Kjristi, Hege, Einar, Sara og Martin.

Me hadde ei strålande helg saman med teamet som du ser på bilete over. Martin og Irene Cave sto for undervisninga, Kjristi og Sara (frå Nepal) var med i forbøna og Hege og Einar gav folk profetiske ord.

Mange vart møtt av Gud denne helga på ulike nivå, og besøkstalet var aukande dag for dag. Inspirerande for oss «innfødde» å vera med på dette. Helga gav oss eit godt løft.

Her kan du lytta til talane:

http://www.mediafire.com/download/zh8addj6rxjhdhq/Åpen_himmel,_laurdag,_M.Cave.WMA

http://www.mediafire.com/download/d7sh62alh6sdm0m/Åpen_himmel,_fredag_14.mars._M_Cave.WMA

http://www.mediafire.com/download/h17pr286iu8bjdo/Åpen_himmel,_søndag._Irene_Cave.WMA

 

 

 

 

 

 

«Open himmel» på Langeland skule 14.-16.mars med Martin og Irene Cave m/team.

MartinIrene

14.-16.mars vert det ny inspirasjonshelg på Langeland skule med Martin og Irene Cave frå IMI-kirken i Stavanger. DET bør du få med deg. Les meir her: Open himmel

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?