Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

juni 2011Monthly Archives

Tove og Jens Thoresen på Wycliffehelg i Drammen

24-26 juni var me på Wycliffehelg i Drammen. Det gav oss mykje. Her fekk me møta folk som no er i full gang med bibelomsetting i eit minioritetsspråk, andre som hadde gjort jobben ferdig, nokre som står på trappene til å reisa og ein god del heimeverande støttespelarar.  Helena og Leif Engkvist frå «Folk og språk» (Wycliffe) i Sverige var også med og fortalde sterkt om tida si på Ferguson Island. Nedanfor kan du lesa noko av det dei opplevde.

Hans Olav Mørk frå Det norske bibelselskap fortalde om den nye norske omsettinga som kjem til hausten, og så sang han for oss, flotte songar han har laga i ulike fasar av livet.

Camilla Ann LLoyd reiser til Tanzania i slutten av juli for å starta eit nytt omsettingsprosjekt

Ingrid Evensen intervjuar Camilla Ann Lloyd

Camilla Ann LLoyd reiser til Tanzania om ein månad for å starta arbeidet med å analysera eit stammespråk med tanke på bibelomsetting. Men først må ho læra swahili i 4 månader, her går det fort, og så er det å begynna på analysearbeidet. Camilla Ann LLoyd er dotter til Ellen Marie som var ein av pionerane i Wycliffe Norge. Ho dreiv bibelomsetting i Sudan på 70-talet. Me ønskjer Camilla Ann lukke til.

Hans Olav Mørk: Guds ord er nøkkelen til folks hjarto

Hans Olav Mørk fortalde frå sitt eige liv med Ordet gjennom sangar som han har forfatta i ulike fasar av livet

Laurdag var kooridnatoren frå Det norske bibelselskapet saman med oss og fortalde om den nye norske bibelomsettinga som kjem i oktober, og gjennom ord og tonar tok han oss med gjennom ulike fasar av sitt eige liv. Han var med i Guds fred (Jesusrørsla) på 70-talet, i Kirkens bymisjon på 80 og 90 talet og dei siste 12 åra i Bibelselskapet. Han var interessant å høyra på.

Hans Olav Mørk er ein av vår tids store kristne sang og salmeforfattarar, og han gav Wycliffehelga eit godt løft.

Å omsetta Bibelen til norsk er ein omfattande prosess som engasjerer mange menneske med svært ulik bakgrunn : teologisk og språkleg ekspertise og forfattarar som skal sikra at språket fungerar.  Kjekt å få litt innsikt i dette.

Shaman frelst etter å ha lytta til Guds ord i 13 år.

I 1990 reiste familien den svenske familien Engkvist til Fergusson Island på Papua Ny Guinea for å jobba med omsetting av Bibelen til molima språket, eit språk som vert snakka av salakahidfolket som tel 4000 menneske. Etter ei strabasiøs vandring gejnnom jungelen enda dei opp i landsbyen Makwakwalumona, og der starta 20 år med jungelliv, språklæring og bibelomsetting, ”dei beste åra i liva våre”, seier dei begge. Helena fortel: ”Då me kom til Makwakwalumona, var det alt ei kyrkje der,… Continue reading »

Sigmund Evensen under Wycliffehelg: «Bibelomsetting er vorte ei verdsvid rørsle!»

Under Wycliffehelga 24.-26. juni delte dagleg leiar for Wycliffe Noreg desse tankane med misjonærar, medlemmer og gjester som var møtt opp: «Eg er privilegert som får vera leiar for ein organsiasjon som driv med bibelomsetjing. Bibelomsetting handlar om Guds ord til hjarto på eit språk som menneska forstår. Bibelomsetting har vakse fram til å bli ei rørsle som verda aldri har sett maken til, ingen generasjon på denne planeten har nokon gong vore vitne til det som me ser skjer… Continue reading »

Møte i Rosendal med medlemsopptak

Beate Eide vart teken opp som medlem på møte i går

På møte i Rosendal i går kveld vart Beate Eide teken opp som ny medlem av kyrkjelyden. I ei helsing til flokken sa ho at det hadde vore godt for henne å ta denne beslutninga, og pastor Jens Thoresen helsa henne med Filipparbrevet 4,6-7, der det står at Guds fred, som går over alt vit, skal bevara tankane og hjarto våre i Kristus Jesus.

Under møte talte pastor Thoresen elles over Apostelgjerningane 14,1-7. Her kan du lesa talen, om du vil. Han vart godt motteken av møtelyden. Apostelgjerningane 14,1-7

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?