Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

MeiningarCategory Archives

Liv eller død?

Den 31.oktober feirar barn og unge Halloween. Halloween skriv seg frå den gamle katolske feiringa av Allehelgensdag, men den moderne feiringa er meir prega av hekseri og dødsdyrking, noko som opphaveleg skriv seg frå Mexico der dei, i følgje Wikipedia, kallar dagen «dei dødes dag». Den moderne Halloweenfeiringa kom til Noreg i år 2000 etter eit ganske stort reklamepress frå forretningsstanden. Dei meinte dei hadde bruk for det meirsalet dette kunne gje dei før jula sette inn. Det er nedslåande… Continue reading »

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?