Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

september 2019Monthly Archives

Bønn og ettertanke

15.september 2019

Ettertanke og bøn 12.september

12.september 2019

Gudsteneste søndag 15.september kl 11

Komande søndag er du velkomen med heile familien til gudsteneste i Kristkyrkja kl. 11. Me held for tida på med «dei ti boda». Tema for talen på søndag blir bod nr 4: «Du skal æra far din og mor di. Då skal det gå deg godt, og du får leva lenge i landet.» Pastor Jens Thoresen vil prøva å tala slik at det blir til glede og nytte både for store og små, og hovudfokus blir på familieliv. Vel møtt til fellesskap, lovsong, undervsning og nattverd.

Tale 1.september. Tema: «Du skal halda kviledagen heilag». Marit Aas

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?