Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

august 2015Monthly Archives

Sakkeus. Andakt

Sakkeus

Den heimeverande sonen, kva med han? Andakt

Den bortkomne sonen IV

Den bortkomne sonen kjem heim. Andakt

Den bortkomne sonen III

Gudsteneste søndag 9.august. Læk dei sjuke I

Komande søndag, den 9.august, startar me opp haustens gudstenestesesong  kl. 11  i lokala våre i Bjellandsvegen 51.

Denne hausten vil me fokusera på det som Bibelen lærer oss om lækjedom. Me les om Jesus i evangelia at han lækte alle sjuke som kom til han, elelr også alle dei som vert borne til han, altså dei alvorleg sjuke. Slik var Jesu teneste heilt frå starten av. Mange av dagens timar gjekk med til å lækja folk. Men han ville ikkje at dette skulle stoppa med han. Disiplane fekk i oppdrag å gå ut i bygt å by og gjera det same, og seinare vart stafettpinnen overlevert til kyrkjelyden, til oss. Men har me mista han? Vel, så tek me han opp att, og målet for denne hausten er å gjera alvor av det som Jesus ein gong sa til læresveinane sine: «Læk dei sjuke…»

Det er pastor Jens Thoresen som talar denne søndagen, og teksten blir Markus 2,1-12.

Vel møtt!

Dagens andakt. Den bortkomne sonen vender heim

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?