Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

mars 2015Monthly Archives

Påske i Kristkyrkja

markspassionDet er påske. Kva handlar denne høgtida om? Om liding og død? Om martyrium og urett? Nei, primært om Guds evige kjærleik til oss menneske, me som er hans kjære og umistelege barn. Ingen må tru at Jesus var ein martyr. Ingen kunne ta livet hans. Nei, han gav det frivilllig. Når som helst kunne han blåsa fiendane sine av banen. Men nei. Han forholdt seg passiv. Måtte berre tola det dei gjorde med han. Kvifor? Fordi han med sitt eige liv og blod måtte betala for vår skuld,  for å gje oss alle ein gylden sjanse til kunna ta imot tilgjeving for syndene våre og evig liv. Påske tyder «å gå forbi». Guds vreide over våre synder gjekk forbi oss og råka Jesus. Så er din utfrodring denne: Ikkje gå forbi Gud, men overgje deg til han med hud og hår, lat han få elska deg og frelsa di sjel.

Meir om dette kan du lesa her: God påske 2015

Programmet for påskedagane er slik:

Gudsteneste i Utbygdo grendahus langfredag og 1. påskedag klokka 11.

Fellesgudsteneste

Søndag har me gleda av å invitera alle til FELLESGUDSTENESTE med Den Frie Evangeliske Forsamling i Fredheim (Hystadvegen 32). Møtet startar som vanleg kl. 11. Det er pastor Jens Toresen som skal tala. Emne er naturlegvis «Godhet». Fredheim, Stord

 

Tale v/Gro Jansson om Sakkeus. Tekst: Lukas 19,1-10

Gro 24.maiKjempefin tale av Gro Jansson i dag. I serien om Godhet, tok ho for seg Jesu godleik mot Sakkeus, og korleis dette revolusjenrte livet hans.

Lukas 19. Sakkeus. Tale v Gro Jansson

 

Gudsteneste søndag 15.mars

 

Komande søndag blir det gudsteneste i auditoriet på Stord ungdomsskule kl 11. Då er det Gro Jansson som skal tala. Ho held fram med tema «Godhet». Alle er hjarteleg velkomen.

SUS_mai_04_a Stord ungdomsskule Gro 24.mai Gro Jansson

Kva kostar godleik?

Dette er tema for gudstenesta på søndag. Teksten er Matteus 25, 14-30, Jesu tale om talentane.
Alle har me fått Guds frelse som ei gåve. Takk og pris for det. Jammen gjorde Gud det enkelt for oss. Men kva kosta denne store gåva Gud? Alt.
Korleis vurderte husbonden tenarane sitt arbeid då han heldt rekneskap med dei? Tydlegvis ikkje etter storleiken på resultatet, men på om dei faktisk hadde investert alt dei hadde fått til forvaltning. Om dei hadde vore trufaste. Då fekk dei ros, om resultatet var sånn eller sånn. Meir om dette søndag.

Velkomen i Utbygdo grendahus klokka 11.

Pastor Jens Thoresen fylte 60 år 11. september

Det er pastor Jens Thoresen som vil halda tale.
Be om at han må få ord frå Gud sjølv. Dei har best effekt.

Elles blir det naturlegvis søndagsskule og lovsong.
Etter gudstenesta vert det ÅRSMØTE for alle medlemmer.
Vel møtt i Utbygdo grendahus kl. 11 på søndag.

 

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?