Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

februar 2015Monthly Archives

Gudsteneste søndag

Søndag er alle velkomen til SAMTALEGUDSTENESTE. Teksten me skal prata om er Lukas 10,25-37, om  «Den miskunnsame samaritanen». Me er inne i ein periode no der me fokuserer på «Godleik». Guds godleik mot oss, og korleis me kan syna denne i praktisk handling. Denne teksten går til dei grader rett inn i dette. Under vinn du ei talefil om Godhet både i tekst og audio, samt eit samtaleopplegg som me skal bruka på gudstenesta i morgon. Her kan alle førebur seg 🙂

Godhet 6

http://www.mediafire.com/listen/h3e93rl66acjeog/Den_barmhjertige_samaritan.WMA

Den miskunnsame samaritanen, eit samtaleopplegg

 

Bøn i fastetida II

bønn «Me veit kva det vil seia å bli imponert over vår eigen religiøse framtoning. Me kan sei alle dei rette orda, sjølv om hjarto våre er langt borte frå deg. Me er så veltrente i lovsongsrutinar at dei vert forutseibare og trygge. Me er mellom dei som har kome deg i møte utan å vera audmjuke av hjarta. Ver snill og bryt ned stoltheiten vår. Samla dei forvilla hjarto våre. Overraska oss med å syna oss kor stor du er, og lat oss bli slått av kor farleg du er. Gjer oss vilt begeistra over kor strålande vakker du er, slik at den tjukke skya av religiøs stoltheit og sjølvtilfredsheit dampar bort i stråleglansen av din herlegdom.»

Bøn i fastetida I

bønn«Enno ein gong søkjer me deg om å bli fornya. Me har bedd slik før: Forny oss igjen! Kan me våga å be deg om å fornya folket ditt èin gong for all framtid? Vekkjingar i tidlegare generasjonar har kome og gått, flamma intenst og så døydd ut. Kan du i din trufaste og usvikelege kjærleik senda oss ei vekkjing som varer? Me veit at vår kjærleik til deg har ein tendens til å bli borte, men din kjærleik sviktar aldri. Vis oss kva din evige kjærleik kan utretta. Tal til oss med di livgjevande kraft, og styrk vårt vaklande håp. Du lova å gje læresveinane din fred. Send han over oss også. Berg oss på måtar som overraskar oss. Må heile byar bli  omfamna av di oppstodekraft slik at din herlegdom kan skina ut over heile landet vårt. Amen!»

Årsmøte

Etter gudstenesta på søndag den 22. februar, vert det årsmøte i Kristkyrkja. Her kan du lesa årsmeldinga: Årsmelding 2014

Inntrykk frå gudstenesta 15.februar

Me syntest me fekk ei fin gudsteneste på søndag, og her er nokre fotografiske inntrykk frå kameraet til Hans Gunnar Nilsen                                                  

Tale 15.februar av pastor Jens Thoresen. Emne: Kristen gjevarteneste

Jesus sette seg ved tempelkista for å observera folks gjevateneste. Mange rike gav mykje. Men ei fattig enkje gav berre nokre slantar. Ho fekk ros hos Jesus, for ho gav alt ho hadde å leva av. Det må ha vore ein sterk kjærleik til Gud bak ei slik gåve. Og i følgje Guds eige ord gjekk ho den dagen inn i Guds heilt spesielle velsigning. Og det er m.a. tema for denne talen du kan høyra her. Lukke til.

http://www.mediafire.com/listen/28340m29u439g8h/Kristen_gjevarteneste._Pastor_Jens_Thoresen_15._feb_2015.WMA

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?