Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

april 2013Monthly Archives

«Hos Jesus er det rom for alle, også for deg!»

Dette var eitt av dei mange gode poenga i talen til Jørn Rune Reinertsen i dag. Han tok utgangspunkt i Johannes 14,1-6 og påpeika at Jesus døydde for alle, og at han har laga til eit rom i himmelen for alle menneske.

Likevel er kristendomen  eksklusiv, heldt han fram. Det er ikkje mange vegar til Gud, berre denne èine, Jesus Kristus.
I dag er me vitne til at folk plukkar element frå fleire religionar og formar sin eigen. Det er vår tids store utfordring, i alle fall for oss som trur på Jesus. Me må trufast halda fram at det berre er det kristne evangelium som har kraft i seg til å frelsa oss.

Det er stort at Gud har gjeve oss sjansen til å koma til han og bli hans barn. Me kan takka Jesus for det. Utan Jesus, kunne ikkje Gud ha teke imot oss. Me har alle synda, og fortener ikkje samfunn med Gud. Men Jesus opna fri tilgang til Gud for oss. Det er godt nytt.

Lytt til talen her: http://www.mediafire.com/?oajnyfjif37kaaq

LYTT NØYE TIL KVINNER SOM SEIER DEI HAR MØTT JESUS, OG NÅR DU HAR MØTT HAN SJØLV, SPRING OG FORTEL!

Dette var litt av  bodskapen som pastor Jens Thoresen delte med små og store etter dramastykket om Emmausvandrarane.
Her ser du dei to venene som deler opplevinga si med dei andre disiplane.

 

Me støttar Mission Aviation Fellowship

Søndag 21. april går takkeofferet vårt til denne utruleg viktige organisasjonen som transporterer misjonærar, helsearbeidarar, hjelpearbeidarar, medisinar og anna materiell hjelp til menneske som bur på plassar utan infrastruktur.

Det kan også vera med og hjelpa. Send ditt bidrag til kontonummer 70586360610

Les meir om MAF på www.maf.no

Gudstenesta søndag 21.april

JRRSøndag er alle hjarteleg velkomne til vår barnevenlege gudsteneste i Utbygdo grendahus kl. 11. Pastor Jens Thoresen har ansvaret for barndelen og vil laga til eit dramastykke om dei to læresveinane som den første påskedagen møtte Jesus medan dei var på veg  til Emmaus. Den dagen endra alt seg for dei, tanken om livet, Gud og framtida endra seg totalt.

Søndag er det Jørn Rune Reinertsen (bilete) som talar for dei vaksne. Han tek utgangspunkt i Johannes 14,1-6, fantastiske vers som fortel oss at Jesus lagar ein værestad for oss i himmelen, at han kjem attende for å henta oss heim til seg og at det er HAN, og HAN åleine som eg VEGEN, SANNINGA og LIVET, og at ingen kjem til FAR utan gjennom HAN.

Dette blir veldig bra. Vel møtt til ei feststund saman med Jesus og kvarandre!

Gro Jansson: «Gud held på å vekka oss opp til noko meir!»

KrossberarPå gudstenstesta i dag talte Gro Jansson framifrå om disippelskap som det einaste mogelege kristenliv. Ho sa mellom anna at «Gud er i ferd med å vekka oss opp til noko meir!» Han har eit erklært mål å gjera oss ALLE til MENNESKEFISKARAR. Det skjer når me brukar tid saman med han, studerer Bibelen og gjer det som står der. Under sitt jordeliv kalla Jesus folk til å følgja seg, og gjennom Bibelen gjer han det same i dag. Det handlar for oss om å halda oss nær til han, gjera godt mot våre medmenneske og dela evangeliet med dei. Det er det han meiner når han seier at må må  ta opp krossen vår, seia nei til sine eigne ambisjonar og ja til å realisera Hans draumar, planar og visjonar.

Lytt nøye til denne viktige talen. Gjerne fleire gongar. Han uttrykker det me vil skal vera hjarta i det me held på med som kyrkjelyd.

http://www.mediafire.com/?t0o6fgq6gxe42wr

Elles er det ei stor gleda å registrera at besøkstalet på gudstenestene våre er på veg oppover, at nye kjem til. Det gler me oss over. Og særleg gler me oss over alle barna som har eit eigartilhøve til gudstenesta. Det er stort.

Dette skjer laurdag 13. og søndag 14.april

Laurdag tar me turen ut på torget for å dela evangeliet og anna godt med folket. Alle som vil vera med kan møta på torget kl. 10.30. Då tek me først litt bøn i campingvogna før me startar med sjølve evangeliseringprogrammet.

Søndag feirar me GUDSTENESTE i Utbygdo grendahus kl. 11. Då er det Gro Jansson som skal tala for dei «store», og kjem til å ta opp kva det vil seia å følgja Jesus (eit veldig spennande og høgaktuelt tema), medan Åsmund skal snakka om det som hende då Jesus openberra seg for læresveinane ved Genestaretsjøen etter at han hadde stått opp frå dei døde. Teksten hans er Johannes 21, 1 ff.

Søndag tek me opp takkeoffer ti STEFANUSALLIANSEN som jobbar for forfølgde kristne verda over.

DETTE KJEM TIL Å BLI VELDIG BRA. KOM OG VER MED I FELLESSKAPET DU OGSÅ.

Eit sterk og gripande innblikk i Guds rikes kår i verda.

SM

Informasjonssjef i Åpne Dører, Stig Magne Heitmann gav oss i Kristkyrkja eit sterkt og gripande innblikk i Guds rikes kår i verda. Han synte oss ein kortfilm frå Colombia der barn ned til sju år vert trente til å drepa kristne. Det var hjarteskjerande. Men også i dette landet verkar Gud gjennom krafta i omvending, tilgjeving og forsoning. Drapsmenn møter Jesus, blir frelst og sannar syndene sine. Det heiter vekking.

Vidare talte han levande om påsken, om Jesus som fornedra seg inntil døden, men vart oppreist og opphøga av Far. Vegen til det evige livet gjekk for Jesus gjennom kross og liding. Slik er det også for hans kyrkje i dag. Det er ingen veg utanom.

Så gjekk han over til å fortelja Guds rikes historie i Korea som også har vore ein veg  gjennom liding til siger. I dag er Jesu Kristi kyrkje i Nord Korea under ufatteleg press. Men det same vil skje igjen. Etter mange år med fornedring og grov forfølging, kjem snart ei tid med oppreisinga. Det er eit ubryteleg mønster i Guds rike.

Tårene rann i Kristkyrkja i dag. Mange vart djupt rørt av bodskapen. Under kan du sjølv lytta til bodskapen ved å trykka på talelinken.

Etter gudstenesta var alle inviterte til middag med sosialt samvær og mange gode samtalar.

http://www.mediafire.com/?yl6ry7fmldd7j6t

 

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?