Kristkyrkja er ein fri og sjølvstendig lokal kristen kyrkjelyd på Stord

oktober 2012Monthly Archives

Program framover

Søndag 4. november blir det inga gudsteneste.

Torsdag 8. november kl. 19.30 blir det lovsang og bønekveld i Fredheim, saman med Frie Evangeliske og Stord Bibelsenter. Det blir heilt topp. Ein kveld saman i Guds nærvær! Det må du vera med på.

 

9.-11. november reiser me til Stavanger for å vera med på menighetskonferanse i samband med utviklingsprogrammet Agenda 1. Dave Ferguson frå Chicago blir med som hovudtalar. Andre talarar: Martin Cave og Egil Elling Ellingsen fra IMI Kirken og Svein Høysæter fra Norkirken Bergen.

Seminarhaldarar: Øystein Gjerme, Kai Johannessen, Knud Jørgensen, Martin Cave, Irene Cave, og Steve Bruns

 

 

Torsdag 15 november kjem pastor Svein Høisæther frå Nordkirken i Bergen på besøk til oss. Han er leiar for Agenda 1, og denne gongen vil han møta heile kyrkjelyden. Det blir i grendahuset kl. 19.30

 

 

NESTE GUDSTENESTE BLIR 18. NOVEMBER.

Utanriksminister Espen Barth Eide sin appell utanfor Stortinget 18.oktober

Kjære alle frammøtte, Velkommen hit til 7. juni plassen – det er hyggelig å se så mange, i dette regnværet. Dette er en symbolsk viktig plass, en plass som representerer Norges selvstendighet, i aksen her mellom Slottet og Akershus festning og havnen – mellom Norge og utlandet. Og det å ta i mot et lysende fakkeltog i høstmørket skjer jo ikke hver dag. For mennesker verden over er religiøs tro en svært viktig dimensjon av livet. Troen gir for mange… Continue reading »

Kyrkjelydar på Stord samla 150-200 til økumenisk fakkeltog i solidaritet med forfølgde kristne

18.okotber var mellom 150 og 200 menneske med og gjekk i fakkeltog i solidaritet med forfølgde kristne. Tidlegare generalsekretær i Åpne Dører, Stig Magne Heitmann, var med og heldt appell på torget og tale i kyrkja, og alle synteste han hadde ein sterk bodskap å formidla. Han la vekt på at midt oppi ubeskrivelege vanskar, gjer Gud store ting i den muslimske verda. I Egypt tetnar forfølginga til, men koptarar og evangeliske kjem saman for å prisa og påkalla Gud,… Continue reading »

Gudsteneste 28.oktober

Søndag 28.oktober er du velkomen til gudsteneste i Utbygdo grendahus kl. 11. Pastor Jens Thoresen skal tala, og denne gongen handlar det om ekteskapet. Det blir litt frå 1.Korinterbrev 7 og litt frå 1. Mosebok 1,2 og 3.

Ekteskapet mellom kvinne og mann er av Gud. Difor er det utsett for åndelege åtak frå djevelen. Men me har fått Guds ord, og gjennom Guds ord kan me avsløra han.

På søndag er det Annbjørg Reinertsen som skal ha undervisninga av dei små. Ho skal snakka om då engelen Gabriel kom til Maria om bod om at ho skulle bli Jesu mor.

VEL MØTT!

Innhaldsrik natt med evangelisering blandt Stords unge

Natt til søndag var me ein gjeng ute for å dela evangeliet og anna godt med Stords unge menneske. Det vart fantastiste timar. Gud hadde tydleg kome oss i forkjøpet og førebudd hjarto. Ikkje èin som ville krangla om noko som helst, dei ville berre vita meir og var overraska over å høyra korleis ting heng saman. «Dette var jo dramatisk,» sa ein då det gjekk opp for han at Gud har retten på livet hans, og at han må stå til ansvar for vala sine. Me fekk også be for nokre. Me gjekk oppmuntra heim.

På bilete ser me Willy Ersland, Harald Ersland, Marit Helene Aas og Karim Sajedi.

 

 

Torsdag 18.oktober vert det FAKKELTOG i solidaritet med verdas forfølgde kristne

I fjor var det Eli Minde som heldt appell på torget.

I år, som i fjor, vil me saman med mange andre kyrkjelydar vera med og  arrangera fakkeltog i solidaritet med verdas mange forfølgde kristne. Det begynnar på torget kl. 19, og me ber alle om å vera ute i god tid for å få seg faklar før arrangementet startar. I år vert det arrangert fakkeltog i forutan på Stord i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

I år har me fått tidlegare generalsekretær i Åpne Dører, Stig Magne Heitmann, til å vera med å halda appell på torget og tale i kyrkja. Elles vert det korsang, solosang, lovsang og bøn. Så må du hugsa å ta med deg kontantar, det vert kollekt som me deler mellom Stefanusalliansen (tidlegare Norsk Misjon i Øst) og Åpne Dører.

Stig Magne Heitmann

 

Denne siden bruker informasjonskapsler. Hva er en informasjonskapsel?